Literature

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Author of the text: Vladimír Šlapeta
Title of the text: Funkcionalismus a skupina CIAM v Československu
Title of the book, anthology: 30 let Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně
Issued: 1989
Publisher: Muzejní a vlastivědná společnost, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody
Published in: Brno