Literature

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Author of the text: Petr Domanický
Title of the text: Navzdory malomyslné okresní zatvrdlosti. SZVU a architektura
Author of the book: Petr Jindra (ed.)
Title of the book, anthology: Umění českého západu. Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925–1951
Issued: 2010
Publisher: Arbor Vitae a Západočeská galerie
Published in: Plzeň