Literature

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Author of the text: Karel Werstadt
Title of the text: Vodárna města Plzně. Nové filtry systému Puech-Chabalova
Title of the book, anthology: Pamětní spis, vydaný u příležitosti otevření nové stavby při sjezdu Plynárenského a vodárenského sdružení československého dne 21. června 1926 v Plzni
Issued: 1926
Published in: Plzeň