Karel Tausenau

Date of birth: 28. 7. 1898 Praha

Death date: 6. 3. 1970 Praha