Ferdinand Kout

Datum narození: 26. 3. 1876 Čáslav

Datum úmrtí: 12. 12. 1943 Plzeň

Životopis architekta

Jednu z řady plzeňských stavebních firem, v níž se k otci připojil jeho syn, založil ještě před koncem 19. století Ferdinand Kout starší, původem z Čáslavi. V období mezi světovými válkami stavební podnikatelství Koutových významně přispělo ke konjunktuře obytné výstavby na plzeňských předměstích. Krátce před vypuknutím první světové války Ferdinand Kout starší vystavěl obytný dům Hynka Fischera v dnešní Bezručově ulici podle návrhu architekta Rudolfa Schlossera. V téže době provedl i rodinný dům na Klatovské třídě 108, snad na základě vlastního projektu. K jeho nejvýznamnějším realizacím z dvacátých let minulého století náleží dvojice téměř identických vil ve Schwarzově ulici 48 a 50, které pro zámožné rodiny Krausových a Löbnerových navrhl Vilém Beer. Tehdy už s otcem spolupracoval Ferdinand Kout mladší (1898–1982), který roce 1918 dokončil odbornou školu stavitelskou na plzeňské průmyslovce a posléze získal titul civilního inženýra.

S otcem prováděli veškeré typy pozemních staveb, příležitostně také stavby silniční, mostní, vodohospodářské a železniční. Věnovali se i stavebnímu podnikání a budovali vlastní nájemní domy a obytné soubory, které pak pronajímali nebo rozprodávali – například soubor řadových domů v Bolzanově ulici nebo sestavu tří funkcionalistických bytových domů ve Škroupově ulici. Plány těchto staveb vypracoval patrně Ferdinand ml. Kromě souboru ve Škroupově ulici se mezi výtvarně nejzdařilejší díla firmy Koutových řadí nájemní a obchodní dům na Klatovské třídě 43 – součást komplexu modernistických domů na Belánce. Několik nájemních domů Koutovi realizovali i pro město.


MR – PK