Tomáš Keclík

Datum narození: 19. 4. 1883 Hradiště u Písku

Datum úmrtí: 7. 11. 1974 Praha

Životopis architekta

Rodák z Hradiště u Písku Tomáš Keclík vystudoval pozemní stavitelství na pražské technice. Kromě titulu civilního inženýra později získal i doktorát technických věd a také pozici docenta Vysoké školy technické. Již v desátých a dvacátých letech minulého století si získal respekt coby odborník na plynárenskou infrastrukturu. Na počátku třicátých let navrhl plynojem v Praze-Libni, jako společník stavební firmy Strnad a Keclík také provedl stavbu elektrárny v Ervěnicích na Mostecku. Věnoval se však i občanským a obytným stavbám, v letech 1930–1931 například realizoval stavbu paláce ARA v Praze. 

V meziválečném období zdejší pobočka Keclíkovy kanceláře vystavěla některé z důležitých veřejných staveb v Plzni (patrně i díky své zkušenosti se železobetonovými konstrukcemi): městské lázně, ústřední dílny Elektrických podniků města Plzně nebo nové kolumbárium na Ústředním hřbitově. Jako subdodavatel stavební firmy Františka Holcbechra také realizovala železobetonové pilíře a stropy Benešovy školy na Doudlevecké třídě. Nedodržení technologických postupů při výstavbě později vedlo ke statickým problémům budovy, které ohrozily samu existenci stavby. Nejspíše na základě vlastních projektů Keclík ve třicátých letech vystavěl několik modernistických nájemních domů pro soukromé klienty. V jednom z nich, v domě Měšťánkových v Radobyčické 20, sídlila pobočka Keclíkovy společnosti.


AN – PK