Bedřich Bendelmayer

Datum narození: 8. 4. 1872 Praha

Datum úmrtí: 20. 4. 1932 Praha

Životopis architekta

Jeden z průkopníků pražské secese Bedřich Bendelmayer se narodil 8. dubna 1872 v Praze. Architekturu vystudoval na pražské Uměleckoprůmyslové škole u Friedricha Ohmanna, v jehož ateliéru po studiích také krátce pracoval. Ve své architektonické praxi Bendelmayer často spolupracoval se svými spolužáky – zpočátku s Rudolfem Němcem, později s Aloisem Dryákem, s nímž v roce 1903 působil ve společné projekční kanceláři, a také s Emilem Weichertem, po jehož boku se zúčastnil několika soutěží. Po Dryákovi Bendelmayer působil rovněž jako hlavní inženýr stavební firmy Quida Bělského až do roku 1904, kdy byl po roztržce s ředitelem propuštěn. Účastnil se mnoha domácích i mezinárodních architektonických soutěží (mj. na budovu Měšťanské besedy v Plzni) a byl členem pražské Jednoty umělců výtvarných.

První Bendelmayerovy projekty byly ještě ovlivněné historismem, především novorenesancí (nájemní domy U České královny v Hradci Králové a U sv. Jiří v Praze-Holešovicích, navržené ve spolupráci s Rudolfem Němcem). Po odchodu Friedricha Ohmanna do Vídně v roce 1899 se Bendelmayer spolu s Aloisem Dryákem podílel na dokončení Ohmannova projektu hotelu Central na Novém Městě pražském, považovaného za druhou secesní stavbu v Praze. Následně se Bendelmayer přiklonil k wagnerovské secesi, v jejímž duchu projektoval do začátku první světové války. K jeho nejvýznamnějším realizacím z této doby patří průčelí hotelu Arcivévoda Štěpán na Václavském náměstí v Praze z roku 1903 (dnes Grand Hotel Evropa), činžovní a obchodní dvojdům s ateliéry U Prašné brány č. p. 1078 a 1079/I, na nichž v letech 1903–1904 spolupracoval s Emilem Weichertem, palác Hvězda na Václavském náměstí z let 1911–1913 a přestavba Spořitelny královského města Plzně z roku 1915. V této tvůrčí etapě, do níž spadá i první návrh plzeňských městských lázní z roku 1914, Bendelmayer navrhl také řadu činžovních domů v Praze. Ve dvacátých letech minulého století získal několik zakázek na veřejné stavby, především bankovní domy a soudní budovy, a jeho styl se posunul k monumentalizujícímu novoklasicismu. Asi nejznámější z této etapy jsou Justiční palác na Pankráci v Praze, svého času největší soudní budova v republice, bývalá Česká průmyslová banka, tehdy nejmodernější banka v Praze.

Bedřich Bendelmayer zemřel 20. dubna 1932 v Praze.


AP

Výběr z dalšího díla

1897–1899
Nájemní dům U Sv. Jiří / Belvedere, Kamenická 2, Praha-Holešovice (s Rudolfem Němcem)

1898
Soutěžní návrh Měšťanské besedy, Plzeň (3. místo; nerealizováno)

1899
Nájemní dům U České královny, Eliščino nábřeží 21, Hradec Králové (s Rudolfem Němcem)

1899–1900
Hotel Central, Hybernská 10, Praha (s Aloisem Dryákem, projekt Friedrich Ohmann)

1903
Průčelí hotelu Arcivévoda Štěpán (dnes Grand Hotel Evropa), Václavské náměstí 25, Praha (s Quidem Bělským, Bohumilem Hübschmannem, Janem Letzlem a Aloisem Dryákem)

1903–1904
Činžovní a obchodní dvojdům, U Prašné brány 1 a Celetná 33, Praha (s Emilem Weichertem)

1905–1906
Nájemní dům U první reduty, Břehová 2 a Pařížská 19, Praha (s Karlem Mandou)

1906
Soutěžní návrh nové střelnice ostrostřeleckého domu, Plzeň (1. místo; s Emilem Weichertem; nerealizováno)

1911
Obchodní a nájemní dům, Anglická 19, Praha-Vinohrady

1911–1913
Palác Hvězda (později sídlo nakladatelství Melantrich), Václavské náměstí 36, Praha

1922–1924
Gymnázium Josefa Kainara, Dr. Ed. Beneše 7, Hlučín

1923
Rodinný dům, Bubenečská 57, Praha-Bubeneč

1923–1924
Radnice, Osijek, Chorvatsko

1925–1928
Krajský soud (dnes Okresní soud), Dukelská 138, Klatovy

dvacátá léta 20. století
Krajský soud (dnes Okresní soud), Všehrdovo nám. 45, Chrudim

1927–1933
Česká průmyslová banka, Na Příkopě 14, Praha (první návrh již 1920)

1927
Soutěžní návrh Pražské burzy pro zboží a cenné papíry (2. místo; nerealizováno)

1927
Soutěžní návrh mostu přes Nuselské údolí (oceněno; nerealizováno)

1928–1930
Justiční palác (dnes Vrchní soud a Vrchní státní zastupitelství), nám. Hrdinů 11, Praha (návrh 1926)

1929
Návrh budovy Živnostenské banky, Na Příkopě, Praha (nerealizováno)

dvacátá léta 20. století
Palác pojišťovny Continentale, Spálená 51, Praha