Yehuda Kurt Unger

Datum narození: 3. 6. 1907 Falknov nad Ohří (dnes Sokolov)

Datum úmrtí: 13. 9. 1989 Izrael

Životopis architekta

Kurt Unger se narodil v roce 1907 ve Falknově nad Ohří do rodiny advokáta Ludwiga Ungera. V letech 1924–1931 vystudoval architekturu na pražské německé Vysoké škole technické. Během pobytu v Praze začal sympatizovat se sionistickým hnutím. Rok před dokončením studia jej jeho strýc Leopold Eisner seznámil s Adolfem Loosem a zařídil, aby ho Loos přizval k práci na návrhu jídelny Eisnerova bytu v Šafaříkových sadech v Plzni (C1–62). Podílel se pak i na Loosových návrzích úprav interiéru sanatoria dr. Simona v Karlových Varech.

V roce 1931 strávil Unger s Loosem a jeho ženou Klárou (Claire) několik měsíců na francouzské Riviéře. Měl asistovat u realizace Loosova projektu přestavby hotelu Cap d’Antibes; ze záměru však sešlo. S Loosem v témže roce spolupracoval i na návrhu interiéru zubní ordinace Samuela Teichnera v domě Weinerových v Plzni (C1–136), na projektu domu Mitzi Schnabelové ve Vídni a rovněž na několika neuskutečněných návrzích: nástavbě bytu na obytný dům Heinricha Jordana v Brně, vile dr. Fleischnera v Haifě, nájemním domě s malými byty v Praze-Vinohradech či úpravě projektu obytných domů na sídlišti Werkbundu ve Vídni. Na podzim 1931 Unger nastoupil vojenskou službu a následujícího roku svoji práci pro Loose ukončil. Jeho idejím však zůstal věrný i nadále.

Jeho nejvýznamnější realizací na českém území se stal v roce 1935 rodinný dům ve Falknově, který Unger navrhl pro své rodiče a v němž po Loosově způsobu uplatnil raumplan. V následujícím roce Unger odjel do Spojeného království, odkud se v roce 1937 přesunul do britské mandátní Palestiny. Usadil se v Haifě a přijal křestní jméno Yehuda (Jehuda). V letech 1941–1945 sloužil v řadách britské armády. Po válce se vrátil do Haify a pokračoval zde v práci architekta. Pro obchod s nábytkem The Cultivated Home pracoval jako interiérový designér. Na řadě projektů spolupracoval se svým přítelem Paulem Engelmannem, olomouckým rodákem a dalším z Loosových žáků a spolupracovníků. Oba rovněž usilovali o šíření odkazu svého učitele v místní architektonické obci. Loosovy myšlenky Unger prosazoval i během svého několikaletého působení na škole architektury technické univerzity Technion v Haifě. Zemřel v roce 1989.


PK

Prameny

  • Shira Wilkof, The Papers of Paul Engelmann (1861–1965) and Yehuda K. Unger (1907–1989), Franz Rosenzweig Minerva Research Center, https://rosenzweig.huji.ac.il/sites/default/files/rosenzweig/files/unger_-_engelmann_finding_aid.pdf, vyhled. 8. 9. 2020
  • Library Catalog. Getty Research Institute, https://primo.getty.edu/primo-explore/fulldisplay?vid=GRI&docid=GETTY_ALMA21112983460001551&context=L, vyhledáno 9. 10. 2020.