Karel Pecánek

Datum narození: 9. 7. 1886 Praha

Datum úmrtí: 25. 6. 1944 Praha

Životopis architekta

Architekt a památkář Karel Pecánek se narodil 9. 7. 1886 v pražské čtvrti Královské Vinohrady. V letech 1904–1909 studoval na Fakultě pozemního stavitelství České školy technické v Praze (dnešní ČVUT). Po absolvování soukromé architektonické praxe začal vyučovat na průmyslové škole v Brně. Od roku 1919 působil jako pracovník Památkového úřadu v Praze a zastával funkci vrchního rady osvětové služby. V rámci své profese se podílel na záchraně řady architektonických památek – na úpravě Černínského paláce na Hradčanech, kláštera sv. Anežky, hradu a zámku ve Velharticích, kaple Andělů strážných v Sušici aj.

Ve dvacátých letech minulého století byly jeho texty a stavební projekty převážně novoklasicistního charakteru hojně publikovány v časopisech Stavitel, Styl a Architekt SIA.  V Plzni sehrál Karel Pecánek důležitou roli v letech 1929–1930, když se zasadil o schválení modernistické podoby průčelí funkcionalistického obchodního a nájemního domu Růženy Holcbechrové (C1–202). Na výsledné podobě fasády se nakonec ve spolupráci se stavitelem a autorem návrhu Františkem Holcbechrem i sám podílel.

Karel Pecánek zemřel 25. 6. 1944 v Praze.


AK

Výběr z dalšího díla

1912
Návrh Živnostensko-řemeslnické besedy, Pardubice (nerealizováno)

1922
Návrh nového operního divadla, Praha (s Ladislavem Machoněm a Aloisem Kubíčkem)

1923
Návrh regulace Malé Strany (s Františkem Fialou a Vladimírem Wallenfelsem)
Návrh novostavby Státní galerie (s Aloisem Kubíčkem a Aloisem Mezerou)

1924–1930
Ministerstvo financí, Letenská 13, Praha – Malá Strana (s Františkem Roithem)

1930
Obnova zvonice kostela sv. Bartoloměje, Kostelní, Pardubice

1931–1932
Zadní křídla domu, Na Tržišti 9, Praha – Malá Strana

1931
Rodinný dům, U Páté baterie 13, Praha-Střešovice

1935
Jižní přístavba Španělské synagogy, U staré školy 1, Praha-Josefov

1938
Účast v soutěži na návrh přestavby Staroměstské radnice, Praha