Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni

Seznam objektů stavitele