Jindřich / Heinrich / Henry Kulka

Datum narození: 28. 3. 1900 Litovel

Datum úmrtí: 6./7. 5. 1971 Auckland (Nový Zéland)

Životopis architekta

Jindřich Kulka se narodil v roce 1900 v Litovli do rodiny židovského obchodníka s textilem. Kulkovi se později přestěhovali do Vídně, kde Jindřich (Heinrich) absolvoval reálku a od roku 1918 studoval architekturu na technice. Studia však nedokončil. V roce 1919 (či 1920) začal navštěvovat Loosovu soukromou školu architektury. Loos jej záhy angažoval ve svém ateliéru jako kreslíře a posléze jej jmenoval asistentem. Kulka se podílel mj. na projektu vily Rufer ve Vídni, kde Loos poprvé uplatnil princip raumplanu. Sám Kulka tento princip nedlouho poté uplatnil v návrhu menšího „krychlového domu“.

V letech 1924–1927 Kulka pobýval střídavě ve Vídni, Stuttgartu a Paříži, kde vedl Loosovu tamější kancelář a spolupracoval např. na nerealizovaném návrhu domu pro Josephine Bakerovou. V roce 1927 se oženil s módní návrhářkou a uměleckou tkadlenou Hildou Beranovou. Následujícího roku se vrátil do Vídně a stal se Loosovým partnerem i vedoucím jeho ateliéru. (Je možné, že zároveň začal působit i samostatně.) Podílel se na několika Loosových návrzích a podle jeho pokynů vedl výstavbu domů pro vídeňské sídliště Werkbundu. V roce 1929 Kulka svědčil Loosovi na svatbě s Claire (Klárou) Beckovou, rok nato pak u příležitosti Loosových šedesátin připravil jeho první monografii, v níž poprvé použil pro Loosův rozvrh vnitřních prostorů termín raumplan. 

Po smrti Adolfa Loose v roce 1933 získal Kulka řadu zakázek na návrhy rodinných domů v Československu. Také v nich rozvinul raumplan a další loosovské motivy. V Plzni byl podle jeho projektu proveden mezonetový byt Oskara a Jany Semlerových na Klatovské třídě 110 (C3–721) a přístavba dvorního křídla domu manželů Hirschových v Plachého ulici (C2–812). Kulka připravil i návrh venkovského domu Samuela Teichnera na Špičáku u Železné Rudy. Po anšlusu Rakouska v roce 1938 Kulka kvůli svému židovskému původu nemohl vykonávat svoji profesi. Krátce se ukrýval v Hradci Králové u příbuzných své manželky, následně emigroval do Velké Británie a v roce 1940 na Nový Zéland, kam jej následovala i Hilda s dvěma dětmi.

V letech 1940–1960 Kulka působil jako vedoucí architekt významné stavební firmy Fletcher Construction Company v Aucklandu. Navrhl zde více než 100 soukromých i obchodních interiérů, kancelářských budov, výrobních objektů či sakrálních staveb a významně tak přispěl k rozšíření moderní architektury na ostrově. Ve své vlastní architektonické praxi se soustředil především na projekty rodinných domů. Ani v těchto návrzích nezapřel Loosovu školu. Zemřel roku 1971 v Aucklandu.


LV – PK

Prameny

  • heslo Heinrich Kulka, Architektenlexikon Wien 1770–1945, http://www.architektenlexikon.at/de/340.htm, vyhledáno 29. 10. 2020.
  • Iva Karásková, Funkcionalistická architektura v Jablonci nad Nisou (diplomová práce), katedra dějin umění Filozofické fakulty UPOL, Olomouc 2009, s. 83–95.