Karel Werstadt

Datum narození: 4. 11. 1879 Plzeň

Datum úmrtí: 1961

Životopis architekta

Inženýr Karel Werstadt byl jedním z předních odborníků na vodárenství a plynárenství v Plzni. Působil jako ústřední technický rada, ředitel městské vodárny a lázní i jako stálý přísežný znalec z oboru vodárenského a zdravotně technického u plzeňského krajského soudu.

Po ukončení obecné školy studoval na reálce v Plzni a po maturitě nastoupil na obor strojního inženýrství na pražské technice, kde roku 1901 složil státní zkoušku. Kvůli krizi ve strojním průmyslu začal roku 1902 pracovat v plzeňské vodárenské kanceláři (ta se právě jeho přičiněním následně stala strojním odborem městské správy a řešila veškeré zdravotně technické záležitosti). V roce 1911 podnikl studijní cesty do Německa, Belgie, Francie a Anglie, aby poznal zařízení vodáren, jatek, nemocnic, lázní a tržnic; později ještě navštívil Itálii, Jugoslávii, Švýcarsko, Rakousko či Polsko. Své poznatky z cest šířil jednak prostřednictvím přednášek v odborných spolcích, ale také ve svých článcích v místních listech i odborných periodikách, zejména v časopise Plyn a voda, jehož redaktorem se stal roku 1932. Podle jeho projektu bylo realizováno strojní zařízení městských jatek, krematoria, nemocnice ad.

Jeho profesní dráha gradovala od poloviny dvacátých let minulého století – v roce 1925 se stal prvním ředitelem plzeňské vodárny; mezi roky 1928–1931 předsedal spolku inženýrů v Plzni; roku 1931 mu byla svěřena správa městských lázní; v roce 1933 vytvořil velkorysý projekt skupinového vodovodu pro okolí města (40 obcí); roku 1937 byl jmenován ústředním technickým radou.

 

Výběr z Werstadtovy bibliografie:
Laciné lázně lidové: O zařizování nejlacinějších lázní domácích i veřejných (1909)
Zásobování města Plzně vodou (1923)
Vodárna města Plzně (1926)
Zásobování měst vodou s ohledem na zastavovací plán (in: Architekt SIA, 1930)
O výstavbě a provozu plzeňských lázní (in: Architekt SIA, 1933)
Vodárenský kurz (1937)