Václav Klein

Datum narození: 18. 2. 1890 Praha-Smíchov

Životopis architekta

Architekt Václav Klein se narodil 19. února 1890 v Praze, kde také vystudoval architekturu a pozemní stavitelství. Ještě jako student se roku 1910 stal předsedou oddělení výstavby technických úřadů města Plzně, a v západočeské metropoli pak prožil i většinu svého života. Působil rovněž v místním historickém oddělení městského muzea; jeho láska k historii se odrážela i v jeho angažmá v památkové péči. Věnoval se mimo jiné projektům rekonstrukcí hradních a sakrálních objektů, zasloužil se výrazně o obnovu plzeňského františkánského kláštera. Věnoval se rovněž přednáškové činnosti a malířství.

V druhé polovině třicátých a první polovině čtyřicátých let se Václav Klein coby městský architekt (resp. městský vrchní technický komisař) zapsal do tváře města řadou kvalitních funkcionalistických budov či dílčích úprav – obytný dům pro Annu Kodymovou (C4–2150) byl vystavěn v letech 1936–1937, v téže době byla provedena modernistická adaptace části přízemí jižního křídla gymnázia a filozofického ústavu (někdejšího kláštera dominikánek) ve Smetanových sadech pro potřeby knihovny. Třetí obecná a měšťanská škola chlapecká na Čapkově náměstí pochází z let 1937–1940, objekt Lidové university Husovy s biografem (C1–102) byl realizován v letech 1938–1939, bytový trojdům zaměstnanců Elektrických podniků města Plzně ve Slovanské aleji jen o rok později, infekční pavilon nemocnice na Borech (C3–1128I) pak během válečných let 1940–1943.

 

LV

Výběr z dalšího díla

1936–1937
Úprava části přízemí jižního křídla gymnázia a filozofického ústavu (někdejšího kláštera dominikánek) pro potřeby knihovny, Smetanovy sady 2, Plzeň

1939–1940
Bytový trojdům zaměstnanců Elektrických podniků města Plzně, Slovanská alej 10, Plzeň-Slovany