Müller & Kapsa

Seznam objektů stavitele

Životopis architekta

Společnost Müller & Kapsa, jež byla po první čtyři dekády minulého století nejúspěšnější místní stavitelskou firmou, založil v roce 1890 Antonín Müller (1852–1927) se svým švagrem Vojtěchem Kapsou (1855–1915). Ještě do konce století získala firma absolventů pražské techniky zakázky na významné budovy pro město Plzeň, Akciový pivovar i soukromé investory. Podílela se na výstavbě plzeňské kanalizace, Ústředního hřbitova; prováděla také školní budovy.

Od roku 1900 podnik sídlil v přízemí historizujících obytných domů č. o. 2 a 3 na dnešním náměstí Míru, které si pro sebe podnikatelé vystavěli. Kromě pozemních staveb firma již projektovala a stavěla i silnice, železnice, mosty a vodní díla. Vzhledem k možnosti podílet se na realizaci Riegrova nábřeží založili Müller a Kapsa roku 1904 pražskou pobočku a expandovali za hranice regionu. Zahájili také úzkou spolupráci se Škodovými závody, v níž pokračovali i v průběhu první světové války, kdy podnik vzkvétal díky rozvoji zbrojařského průmyslu. V témže období realizovali také Wilsonův most a Masarykův most na Jateční třídě. 

Po otcově smrti v roce 1915 převzal vedení firmy Lumír Kapsa (1887–1946), šest let poté se připojil jako společník i syn druhého ze zakladatelů, František Müller (1890–1951, podobně jako Kapsa inženýr a doktor technických věd). Pod jejich vedením se působení firmy rozšířilo na území celého státu a společnost se podílela na realizaci řady progresivních a technicky náročných staveb a infrastruktury celonárodního významu. I kvůli tomu se Müllerovi i Kapsovi ve druhé polovině dvacátých let minulého století přesunuli do Prahy, do elegantních vil navržených Adolfem Loosem s Karlem Lhotou (Müller) a Otakarem Novotným (Kapsa). Zvláště vila Müllerových představuje jednu z nejvýznamnějších moderních staveb i v evropském kontextu. 

V druhé polovině třicátých let se firma Müller & Kapsa patřila mezi dodavatele pohraničního opevnění. Na konci roku 1938 ještě získala zakázku na železniční trať z Havlíčkova Brodu do Brna a zahájila výstavbu prvního úseku dálnice z Prahy do Brna. Roku 1942 ale byly práce zastaveny a po válce firma již činnost neobnovila. Po roce 1948 přešla do majetku státu a stala se součástí Vodních staveb a Pozemních staveb Plzeň.


MR – PK

Výběr z dalšího díla

1891
Stavba hospodářských budov pana Drobnera, Plzeň
Betonová stoka Pod Všemi svatými, Plzeň

1892
Stavba požahovny, bednárny a kanalizační stoky pro Akciový pivovar, Plzeň
Vila J. Kesslera, Plzeň-Lochotín
Průmyslová škola, Tylova, Plzeň

1893
Školy, Plzeň-Bolevec, Třemošná, Kralovice

1894
Sladovna pro Akciový pivovar, Plzeň
Vlečka pro První plzeňský akciový pivovar, Beranovka

1895
Škola, Lobzy
Učitelský ústav, Tylova, Plzeň

1896
Obecná škola, Mikulášské náměstí 15, Plzeň
Ohradní zeď u židovského hřbitova, Plzeň

1897
Obecná a měšťanská škola na Jižním Předměstí, Plzeň
Augmentační skladiště vojenské zásobárny, Plzeň
Stavba centrálního hřbitova, Plzeň

1897
Skladiště a dílny státních drah, Plzeň
Obecné školy, Záluží, Manětín, Kralovice

1898
Kesslerův dům, Plzeň
Ústřední jatky, Plzeň
Dům Dr. Valeše, Plzeň
Dům dědiců Khüryových, Perlová, Plzeň

1899
Vodovod a vodárna, Písek

1900
Justiční palác, Plzeň

1901
Stavba čtyř pavilonů pro duševně choré, Dobřany

1902
Vojenská věznice, Plzeň
Matiční škola, Malesice

1903
Obecná a měšťanská škola, Otakarovy sady, Plzeň

1904
Riegrovo nábřeží, Praha

1905
Vojenská nemocnice, Plzeň
Zastávka Říšské Předměstí (dnes Plzeň – Jižní Předměstí), Plzeň
Sanatorium Dra Mulače, Dvořákova, Plzeň
Železobetonový trámový most u Kalikovského mlýna, Plzeň
Obytný dům, Bezručova, Plzeň

1906
Hospodářská budova trestnice, Plzeň-Bory

1907
Administrativní budova Škodových závodů, Plzeň
Papírna firmy Weiss, Plzeň-Bukovec

1908
Kostel sv. Jana Nepomuckého, Klatovská třída, Plzeň
Nýtovací věž Škodových závodů, Plzeň
Cihelna Škodových závodů v Doudlevcích, Plzeň
Komín Akciového pivovaru, Plzeň
Komín pro továrnu firmy Schwarz & Beck, Plzeň
Kovárna Škodových závodů, Plzeň

1909
Komíny a silnice Škodových závodů, Plzeň

1910
Lisovna, kalírna a kanály Škodových závodů, Plzeň
Západočeská tiskárna, Plzeň
Dělnické domky Škodových závodů, Plzeň-Karlov

1911
Dům Société, Sedláčkova, Plzeň
Slévárna Škodových závodů, Plzeň
Český plzeňský akciový pivovar „Světovar“, Plzeň
Dům dědiců Formannových, Dominikánská, Plzeň

1912
Wilsonův most, Americká třída, Plzeň
Vodárna, Plzeň-Božkov
Cihelna, Plzeň-Doudlevce
Továrna na náboje Škodových závodů, Plzeň

1913
Regulace Labe, Kolín

1914
Budova kanceláří Poldiny hutě, Kladno
Přijímací budova, montovna, komín a vodovod Škodových závodů, Plzeň
Dům K. Wanky, Plzeň

1915
Střelnice Škodových závodů v Bolevci, Plzeň
Továrna na ozubená kola, továrna na obrábění střel, továrna na olověné koule, továrna na zapalovače, kalírna, plynárna a soustružna děl Škodových závodů, Plzeň
Masarykův most přes Mži, Plzeň

1916
Zkušebna, továrna na péra, muniční skladiště, mechanické dílny, nástrojárna a hradby Škodových závodů, Plzeň
Mostárna, kotlárna a vlečka Škodových závodů v Doudlevcích, Plzeň

1917
Skladiště nástrojárny, kantýna, staniční budova vlečky, přístavba ocelárny, vlečka a most Škodových závodů, Plzeň
Komíny pro Spojené strojírny, Plzeň-Doudlevce

1918
Strojírny Škodových závodů v Doudlevcích, Plzeň

1919
Masarykův železobetonový most, Týnice nad Sázavou
Skladiště muniční továrny, Nýřany
Továrna Hopfengärtner, Rokycany
Nová zastávka na Říšském předměstí, Plzeň
Montovna elektrických motorů Škodových závodů v Doudlevcích, Plzeň

1920
Přístavba lakovny Škodových závodů, Plzeň

1921
Prozatímní budova ministerstva železnice, Praha
Vila ing. A. Bauckmanna, Rokycany
Závodiště pro klusácký spolek, Mariánské Lázně
Masarykova škola, Plzeň
Vagonka Měšťanského pivovaru, Plzeň

1922
Nástavba budovy poštovního úřadu na Wilsonově nádraží, Praha
Elektrická centrála pro Ocelářskou společnost, Most
Úřednické domy Škodových závodů, Plzeň
Kolonie družstevních domků, Hrádek
Obytný dům pro Ředitelství čsl. státních drah, Bratislava

1923
Obchodní a ochranný přístav, Mělník
Ambolatorium zaměstnanců čsl. státních drah, Praha

1924
Budova ministerstva sociální péče, Praha
Skladiště firmy F. Topič, Praha-Vinohrady
Léčebný vojenský ústav, Karlovy Vary
Budova filtrů systému Puech-Chabal v areálu městské vodárny, Plzeň
Skladiště pružin Škodových závodů, Plzeň

1925
Železobetonový most přes Vltavu, Kralupy

1926
Chladírny firmy F. Malý, Praha-Vinohrady
Kotlárna čsl. státních drah, Plzeň
Palác penzijního ústavu, Bratislava

1927
Čtyřpatrové obytné domy pro ředitelství čsl. státních drah, Praha-Smíchov
Tržnice masa na jatkách, Plzeň
Nástavba dvou pater pojišťovny, Vladislavská, Praha
Stavba restauračních místností Procházkovy pivnice, Praha
Stavba cigaretky Škodových závodů, Plzeň

1928
Dům pro Podpůrný fond legionářský při M.N.O., Praha-Dejvice
Budova mechanických dílen automobilky, skladiště a sušárny dříví pro firmu Asap, Mladá Boleslav
Požahovna pivovaru „Světovar“, Plzeň
Adaptace Průmyslové banky, Plzeň
Stavba slévárny a skladiště traktorů Škodových závodů, Plzeň

1929
Vila F. Rudolfa, Plzeň
Louhová věž firmy Piette, Plzeň
Stavba dvou pater administrativní budovy Škodových závodů v Doudlevcích, Plzeň

1930
Administrační budova pro nové nákladové nádraží, Kolín
Chlorovna a skladiště firmy Piette, Plzeň
Železobetonový most ve Škodových závodech, Plzeň