Jaroslav Kostka a Karel Mastný

Životopis architekta

Jaroslav Kostka a Karel Mastný patřili mezi lety 1914 a 1948 mezi nejvýraznější aktéry plzeňského stavitelského podnikání. Vedli společnou stavební firmu, realizované zakázky často sami projektovali a především u obytné domů z 30. let na sebe brali i roli investorů (několik zdařilých souborů vybudovali na Borech).

Jaroslav Kostka (1879–1960), který pocházel z Přelouče, a Karel Mastný, rodák z Mirošova, zprvu v Plzni působili samostatně. Před první světovou válkou se Mastný podílel na návrzích dvou nájemních domů svého učitele z plzeňské průmyslové školy Viktorina Šulce. V roce 1911 provedl adaptace někdejších budov Škodových závodů při dnešní Budilově ulici na skladiště závodu Bohumila Panýrka, resp. dílny městského divadla. Jaroslav Kostka v tomto období navrhl například rodinný dům Václava Čady v Zahradní 82 s téměř nezdobnou fasádou a rozměrnými zasklenými plochami v částečně asymetrické kompozici.

V meziválečném období se Kostka a Mastným věnovali téměř výlučně obytné výstavbě; v letech 1921–1922 se například podíleli na výstavbě jednoho z obytných souborů Lidového stavebního a bytového družstva. Mezi jejich nejzdařilejší realizace se řadí dva nájemní a obchodní domy vytříbených modernistických forem na Americké třídě 66–68 a 72, jež v letech 1929–1931 vystavěli pravděpodobně podle vlastních návrhů. Karel Mastný ostatně opakovaně spolupracoval s architektem Bohumilem Chvojkou. V roce 1928 společně připravili uskutečněný návrh tzv. Kroftových domů Měšťanského pivovaru, rok nato Mastný na základě Chvojkova řešení předložil vlastní návrh umístění připravované stavby reprezentační pivovarské vily. Tehdy již Kostka s Mastným také realizovali Chvojkův projekt souboru čtyř menších obytných domů v Majerově 18–24, z nichž jeden navrhl architekt pro svoji rodinu. V blízkém okolí pak kromě dalších „investičních“ řadových domů vystavěli i mlékárnu Rolnického mlékárenského družstva a v Máchově 27–29 i působivý nájemní dvojdům pro sebe a své rodiny.

Jméno Jaroslava Kostky nesl od roku 1942 učňovský fond plzeňského Společenstva stavitelů, jemuž Kostka léta předsedal.