Plzeňský architektonický manuál (PAM) je odborně popularizační projekt, který mapuje architekturu města přibližně v období let 1914–1948 – stavby rané moderny včetně jejích historizujících, klasicizujících i kubizujících odstínů, objekty rozvíjející národní styl, dekorativismus, purismus i různé polohy funkcionalismu. Výjimky z vytyčeného období představují dvě interiérové realizace, jimiž před rokem 1910 do plzeňského prostředí vstoupil Adolf Loos, a vybrané „hraniční případy“, dokumentující postupnou proměnu architektury vyznávající tradiční či secesní tvarosloví v architekturu moderní. Podobně jsou do databáze zařazeny i budovy, dostavované ještě v první polovině padesátých let minulého století. více


Realizace projektu

Partneři projektu

Partnerské projekty