Lochotín a Roudná

Začátek stezky: Kotíkovská 649/15

První objekt: C8–649 Domov důchodců v Plzni

Vít Obrtel, 1962

GPS: 49.7646278, 13.3607536

Základní směr stezky procházející územím někdejšího Saského, dnes Severního Předměstí, určuje Karlovarská třída. Při této ulici vznikala od konce 19. století reprezentativní vilová čtvrť, vzdálená od rušného centra města i průmyslových areálů. V příznivém prostředí v blízkosti lochotínského parku s lázeňským areálem byly realizovány i významné veřejné stavby – vyšší hospodářská škola, dětský domov, Cizinecký dům Škodových závodů a v poválečném období také domov důchodců. Méně výrazně vstoupila moderní architektura do lokality Pod Záhorskem a na území Roudné. V této svébytné části města, jejíž kořeny sahají do období před založením Plzně, se meziválečné rodinné a bytové domy staly jen jednou z vrstev dochované cenné zástavby.

Databáze:


C0C1C2C3C4C5C6C7C8C9