Objekty

C1–611 Adaptace a nástavba obytného domu M. V. Chudáčka C1–611

Adaptace a nástavba obytného domu M. V. Chudáčka

Jungmannova
Jižní Předměstí
C2–1511 Budova zasilatelského a dopravního podniku Bohumila Panýrka C2–1511

Budova zasilatelského a dopravního podniku Bohumila Panýrka

Budilova
Jižní Předměstí
C3–1596 Bytové domy Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C3–1596

Bytové domy Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

Vrchlického
Jižní Předměstí
C4–2300 Bytové domy Stavebního družstva pro Plzeňsko a Stříbrsko v Plzni C4–2300

Bytové domy Stavebního družstva pro Plzeňsko a Stříbrsko v Plzni

Žižkova
Jižní Předměstí
C4–2080 Bytový dům Anny a Anny Techlových C4–2080

Bytový dům Anny a Anny Techlových

Žižkova
Jižní Předměstí
C3–1814 Bytový dům Anny Königové C3–1814

Bytový dům Anny Königové

Dobrovského
Jižní Předměstí
C4–2077 Bytový dům Karla a Boženy Ulčových C4–2077

Bytový dům Karla a Boženy Ulčových

Erbenova
Jižní Předměstí
C4–2225 Bytový dům Karla a Boženy Ulčových C4–2225

Bytový dům Karla a Boženy Ulčových

Žižkova
Jižní Předměstí
C3–2217 Bytový dům na náměstí Míru C3–2217

Bytový dům na náměstí Míru

náměstí Míru
Jižní Předměstí
C3–1593 Bytový dům Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva Zádruha v Plzni C3–1593

Bytový dům Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva Zádruha v Plzni

Vrchlického
Jižní Předměstí
C4–1979 Bytový dům pro zaměstnance Okresního úřadu v Plzni C4–1979

Bytový dům pro zaměstnance Okresního úřadu v Plzni

V Bezovce
Jižní Předměstí
C6–2301 Bytový dvojdům Stavopodniku, stavebního a výrobního družstva C6–2301

Bytový dvojdům Stavopodniku, stavebního a výrobního družstva

Dvořákova
Jižní Předměstí
C1–63 Činžovní a obchodní dům Edmunda Doubka a spol. C1–63

Činžovní a obchodní dům Edmunda Doubka a spol.

Perlová
Vnitřní Město
C6–671 Činžovní domy Dalemila Dvořáka, Karla Pexidra a Rudolfa Pěchoučka C6–671

Činžovní domy Dalemila Dvořáka, Karla Pexidra a Rudolfa Pěchoučka

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C6–2192 Činžovní domy Františka a Elišky Křížových, Stavebního podnikatelského družstva v Plzni a Marie Hellerové, Gustava Průchy a Františka Hauera C6–2192

Činžovní domy Františka a Elišky Křížových, Stavebního podnikatelského družstva v Plzni a Marie Hellerové, Gustava Průchy a Františka Hauera

Dvořákova
Jižní Předměstí
C3–2154 Činžovní domy Gustava a Boženy Dvořákových a Josefa Chvojky C3–2154

Činžovní domy Gustava a Boženy Dvořákových a Josefa Chvojky

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C6–2213 Činžovní domy Josefa Beneše a Bohumila Kozla C6–2213

Činžovní domy Josefa Beneše a Bohumila Kozla

Dvořákova
Jižní Předměstí
C4–150 Činžovní domy Karla Krůty C4–150

Činžovní domy Karla Krůty

Erbenova
Jižní Předměstí
C1–2219 Činžovní domy Korandova sboru C1–2219

Činžovní domy Korandova sboru

Prokopova
Jižní Předměstí
C3–2095 Činžovní domy Martina a Růženy Mandausových C3–2095

Činžovní domy Martina a Růženy Mandausových

Borská
Jižní Předměstí
C2–2141 Činžovní domy v Puškinově ulici C2–2141

Činžovní domy v Puškinově ulici

Puškinova
Jižní Předměstí
C6–2205 Činžovní dům Anny a Karla Peprných C6–2205

Činžovní dům Anny a Karla Peprných

Dvořákova
Jižní Předměstí
C5–2099 Činžovní dům Bohumily Měšťánkové C5–2099

Činžovní dům Bohumily Měšťánkové

Radobyčická
Jižní Předměstí
C3–1838 Činžovní dům Boženy Stanislavové-Táborské C3–1838

Činžovní dům Boženy Stanislavové-Táborské

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C1–14 Činžovní dům dědiců Müllerových, Kapsových a Jany Stréblové C1–14

Činžovní dům dědiců Müllerových, Kapsových a Jany Stréblové

Veleslavínova
Vnitřní Město
C6–1946 Činžovní dům Františka Arazima C6–1946

Činžovní dům Františka Arazima

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C6–2251 Činžovní dům Františka Fryše a Emila Pázrala C6–2251

Činžovní dům Františka Fryše a Emila Pázrala

Dvořákova
Jižní Předměstí
C8–42 Činžovní dům Hanuše Zápala C8–42

Činžovní dům Hanuše Zápala

Křížkova
Severní Předměstí
C3–2236 Činžovní dům Jana Matouška C3–2236

Činžovní dům Jana Matouška

Na Belánce
Jižní Předměstí
C6–2193 Činžovní dům Jaroslava Kostky a Karla Mastného C6–2193

Činžovní dům Jaroslava Kostky a Karla Mastného

Majerova
Jižní Předměstí
C6–1561 Činžovní dům Karla Wanky C6–1561

Činžovní dům Karla Wanky

Majerova
Jižní Předměstí
C5–2292 Činžovní dům Ludvíka a Antonína Měšťánkových C5–2292

Činžovní dům Ludvíka a Antonína Měšťánkových

Třebízského
Jižní Předměstí
C6–2239 Činžovní dům Magdaleny Berouškové C6–2239

Činžovní dům Magdaleny Berouškové

Dvořákova
Jižní Předměstí
C6–1904 Činžovní dům Marie Váchové C6–1904

Činžovní dům Marie Váchové

Majerova
Jižní Předměstí
C1–1695 Činžovní dům Martina a Růženy Mandausových C1–1695

Činžovní dům Martina a Růženy Mandausových

Pařížská
Jižní Předměstí
C3–2064 Činžovní dům Otakara Prokopa C3–2064

Činžovní dům Otakara Prokopa

náměstí Českých bratří
Jižní Předměstí
C3–2258 Činžovní dům Otakara Prokopa C3–2258

Činžovní dům Otakara Prokopa

Chelčického
Jižní Předměstí
C1–208 Činžovní dům Rudolfa a Kamily Kohnových C1–208

Činžovní dům Rudolfa a Kamily Kohnových

Riegrova
Vnitřní Město
C3–2201 Činžovní dům Rudolfa Pěchoučka C3–2201

Činžovní dům Rudolfa Pěchoučka

Na Belánce
Jižní Předměstí
C1–1710 Činžovní dům společnosti Mandaus, Švajcr a spol. C1–1710

Činžovní dům společnosti Mandaus, Švajcr a spol.

Pařížská
Jižní Předměstí
C3–2172 Činžovní dům Stavebního podnikatelského družstva v Plzni C3–2172

Činžovní dům Stavebního podnikatelského družstva v Plzni

Na Belánce
Jižní Předměstí
C6–1973 Činžovní dům Václava a Marie Štruncových C6–1973

Činžovní dům Václava a Marie Štruncových

Majerova
Jižní Předměstí
C5–2059 Činžovní dům Václava Harmáčka C5–2059

Činžovní dům Václava Harmáčka

Přeštická
Jižní Předměstí
C3–1901 Činžovní dvojdům Fr. Jenče, Fr. Hladečka a Fr. Krofta C3–1901

Činžovní dvojdům Fr. Jenče, Fr. Hladečka a Fr. Krofta

Čechova
Jižní Předměstí
C3–2151 Činžovní dvojdům Jana a Anny Matouškových C3–2151

Činžovní dvojdům Jana a Anny Matouškových

U Trati
Jižní Předměstí
C6–606 Činžovní dvojdům Karla Hájka C6–606

Činžovní dvojdům Karla Hájka

Politických vězňů
Jižní Předměstí
C8–630 Činžovní dvojdům Otakara Prokopa C8–630

Činžovní dvojdům Otakara Prokopa

Křížkova
Severní Předměstí
C6–85 Činžovní dvojdům Václava a Milady Švajcrových C6–85

Činžovní dvojdům Václava a Milady Švajcrových

Raisova
Jižní Předměstí
C6–2147 Činžovní trojdům Františka Doubka C6–2147

Činžovní trojdům Františka Doubka

Politických vězňů
Jižní Předměstí
C8–649 Domov důchodců v Plzni C8–649

Domov důchodců v Plzni

Kotíkovská
Severní Předměstí
C1–3 Dům Věry Geberthové C1–3

Dům Věry Geberthové

Šafaříkovy sady
Východní Předměstí
C3–2329 Jesle pro Škodovy závody C3–2329

Jesle pro Škodovy závody

Schwarzova
Jižní Předměstí
C2–1818 Nájemní a obchodní domy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí C2–1818

Nájemní a obchodní domy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí

Plachého
Jižní Předměstí
C3–2085 Nájemní a obchodní dům Ferdinanda Kouta C3–2085

Nájemní a obchodní dům Ferdinanda Kouta

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C3–2079 Nájemní a obchodní dům Jana a Anny Matouškových C3–2079

Nájemní a obchodní dům Jana a Anny Matouškových

Na Belánce
Jižní Předměstí
C3–2074 Nájemní a obchodní dům Josefa Špalka st. C3–2074

Nájemní a obchodní dům Josefa Špalka st.

Na Belánce
Jižní Předměstí
C3–1976 Nájemní domy firmy Fr. Jenč, Fr. Hladeček a Fr. Kroft a Karla Votípky C3–1976

Nájemní domy firmy Fr. Jenč, Fr. Hladeček a Fr. Kroft a Karla Votípky

Čechova
Jižní Předměstí
C5–1955 Nájemní domy Jaroslava Bergla C5–1955

Nájemní domy Jaroslava Bergla

Heldova
Jižní Předměstí
C2–333 Nájemní domy Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C2–333

Nájemní domy Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

Kollárova
Jižní Předměstí
C3–1750 Nájemní domy města Plzně C3–1750

Nájemní domy města Plzně

Čechova
Jižní Předměstí
C3–1787 Nájemní domy města Plzně C3–1787

Nájemní domy města Plzně

Čechova
Jižní Předměstí
C3–1934 Nájemní domy města Plzně C3–1934

Nájemní domy města Plzně

Čechova
Jižní Předměstí
C5–1721 Nájemní domy města Plzně a Dělnického stavebního a podnikatelského družstva C5–1721

Nájemní domy města Plzně a Dělnického stavebního a podnikatelského družstva

Plovární
Jižní Předměstí
C6–2272 Nájemní domy Pensijního ústavu pro úředníky Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni C6–2272

Nájemní domy Pensijního ústavu pro úředníky Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni

Politických vězňů
Jižní Předměstí
C8–548 Nájemní domy Stavebního družstva „Dělnický dům“ v Plzni C8–548

Nájemní domy Stavebního družstva „Dělnický dům“ v Plzni

Bolevecká
Severní Předměstí
C3–2235 Nájemní domy Václava Jílka C3–2235

Nájemní domy Václava Jílka

Čechova
Jižní Předměstí
C1–943 Nájemní domy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí C1–943

Nájemní domy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí

Anglické nábřeží
Východní Předměstí
C3–1667 Nájemní domy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí C3–1667

Nájemní domy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C2–2007 Nájemní dům Anny Kohoutové C2–2007

Nájemní dům Anny Kohoutové

Bendova
Jižní Předměstí
C2–1798 Nájemní dům Antonína a Alžběty Kurelových C2–1798

Nájemní dům Antonína a Alžběty Kurelových

Bendova
Jižní Předměstí
C3–2052 Nájemní dům Antonína Špalka C3–2052

Nájemní dům Antonína Špalka

Mánesova
Jižní Předměstí
C5–2025 Nájemní dům Emílie Kuszbachové, Hugo Popela a Rudolfa Poppa C5–2025

Nájemní dům Emílie Kuszbachové, Hugo Popela a Rudolfa Poppa

Přeštická
Jižní Předměstí
C6–2211 Nájemní dům Františka a Marie Zikanových C6–2211

Nájemní dům Františka a Marie Zikanových

Dvořákova
Jižní Předměstí
C2–1968 Nájemní dům Františka Kvasničky C2–1968

Nájemní dům Františka Kvasničky

Nerudova
Jižní Předměstí
C3–346 Nájemní dům Jana a Anny Matouškových C3–346

Nájemní dům Jana a Anny Matouškových

Na Belánce
Jižní Předměstí
C3–2289 Nájemní dům Jana a Terezie Korousových C3–2289

Nájemní dům Jana a Terezie Korousových

Edvarda Beneše
Jižní Předměstí
C2–2245 Nájemní dům Jaroslava a Libuše Nachtigalových C2–2245

Nájemní dům Jaroslava a Libuše Nachtigalových

Kardinála Berana
Jižní Předměstí
C2–2288 Nájemní dům Jaroslava a Libuše Nachtigalových C2–2288

Nájemní dům Jaroslava a Libuše Nachtigalových

Kardinála Berana
Jižní Předměstí
C3–2073 Nájemní dům Josefa a Žofie Šplíchalových a Milana Wopršálka C3–2073

Nájemní dům Josefa a Žofie Šplíchalových a Milana Wopršálka

U Trati
Jižní Předměstí
C3–1961 Nájemní dům Karla a Boženy Ulčových C3–1961

Nájemní dům Karla a Boženy Ulčových

náměstí Českých bratří
Jižní Předměstí
C5–1705 Nájemní dům Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C5–1705

Nájemní dům Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

Doudlevecká
Jižní Předměstí
C7–363 Nájemní dům Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C7–363

Nájemní dům Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

Májová
Doudlevce
C8–519 Nájemní dům Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C8–519

Nájemní dům Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

Malická
Severní Předměstí
C6–1962 Nájemní dům Marie Váchové C6–1962

Nájemní dům Marie Váchové

Majerova
Jižní Předměstí
C3–1854 Nájemní dům Otakara Prokopa a Eduarda Chrudimského C3–1854

Nájemní dům Otakara Prokopa a Eduarda Chrudimského

Němejcova
Jižní Předměstí
C3–1889 Nájemní dům Otakara Prokopa a Eduarda Chrudimského C3–1889

Nájemní dům Otakara Prokopa a Eduarda Chrudimského

náměstí Českých bratří
Jižní Předměstí
C6–2269 Nájemní dům Pensijního fondu dělníků Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni C6–2269

Nájemní dům Pensijního fondu dělníků Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni

náměstí Míru
Jižní Předměstí
C5–2232 Nájemní dům Rudolfa Pěchoučka C5–2232

Nájemní dům Rudolfa Pěchoučka

Čelakovského
Jižní Předměstí
C1–230 Nájemní dům Stavebního podnikatelského družstva v Plzni C1–230

Nájemní dům Stavebního podnikatelského družstva v Plzni

Resslova
Jižní Předměstí
C3–2244 Nájemní dům Stavopodniku C3–2244

Nájemní dům Stavopodniku

Na Belánce
Jižní Předměstí
C5–2284 Nájemní dům Václava a Elišky Krškových C5–2284

Nájemní dům Václava a Elišky Krškových

Lukavická
Jižní Předměstí
C1–24 Nájemní dům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí C1–24

Nájemní dům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí

Dominikánská
Vnitřní Město
C2–1696 Nájemní dům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí C2–1696

Nájemní dům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí

Nerudova
Jižní Předměstí
C3–1894 Nájemní dvojdům Josefa Špalka st. C3–1894

Nájemní dvojdům Josefa Špalka st.

Thámova
Jižní Předměstí
C1–325 Obchodní a bytový dům Karla Svídenského C1–325

Obchodní a bytový dům Karla Svídenského

Křižíkovy sady
Vnitřní Město
C3–2081 Obchodní a činžovní domy Jana a Anny Matouškových a Anny a Jaroslava Šípových C3–2081

Obchodní a činžovní domy Jana a Anny Matouškových a Anny a Jaroslava Šípových

U Trati
Jižní Předměstí
C1–90 Obchodní a činžovní dům AESCULAP C1–90

Obchodní a činžovní dům AESCULAP

Americká třída
Jižní Předměstí
C2–2116 Obchodní a činžovní dům Antonína Kreysy C2–2116

Obchodní a činžovní dům Antonína Kreysy

Kollárova
Jižní Předměstí
C5–417 Obchodní a činžovní dům Antonína Vasky C5–417

Obchodní a činžovní dům Antonína Vasky

Doudlevecká
Jižní Předměstí
C1–324 Obchodní a činžovní dům Bohdana Pantoflíčka s adaptovaným obývacím pokojem bytu Huga a Olgy Naschauerových C1–324

Obchodní a činžovní dům Bohdana Pantoflíčka s adaptovaným obývacím pokojem bytu Huga a Olgy Naschauerových

sady Pětatřicátníků
Vnitřní Město
C1–1199 Obchodní a činžovní dům Bohumily Krotschikové C1–1199

Obchodní a činžovní dům Bohumily Krotschikové

Americká třída
Východní Předměstí
C1–1125 Obchodní a činžovní dům Eduarda Čížka C1–1125

Obchodní a činžovní dům Eduarda Čížka

Americká třída
Východní Předměstí
C1–1787 Obchodní a činžovní dům firmy Suknaspol C1–1787

Obchodní a činžovní dům firmy Suknaspol

Americká třída
Východní Předměstí
C3–2029 Obchodní a činžovní dům Jana a Anny Matouškových C3–2029

Obchodní a činžovní dům Jana a Anny Matouškových

Havířská
Jižní Předměstí
C1–1124 Obchodní a činžovní dům Ludvíka Janečka C1–1124

Obchodní a činžovní dům Ludvíka Janečka

Americká třída
Východní Předměstí
C2–131 Obchodní a činžovní dům První české vzájemné pojišťovny v Praze C2–131

Obchodní a činžovní dům První české vzájemné pojišťovny v Praze

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C1–1514 Obchodní a činžovní dům Rudolfa a Marie Štěpánových C1–1514

Obchodní a činžovní dům Rudolfa a Marie Štěpánových

Americká třída
Východní Předměstí
C1–1162 Obchodní a činžovní dům Rudolfa Wilda C1–1162

Obchodní a činžovní dům Rudolfa Wilda

Americká třída
Východní Předměstí
C1–1248 Obchodní a činžovní dům společnosti Mandaus, Doubek, Pechman a spol. C1–1248

Obchodní a činžovní dům společnosti Mandaus, Doubek, Pechman a spol.

Americká třída
Východní Předměstí
C2–1927 Obchodní a činžovní dům v Kollárově ulici C2–1927

Obchodní a činžovní dům v Kollárově ulici

Kollárova
Jižní Předměstí
C8–609 Obchodní a činžovní dům Václava a Marie Boříkových C8–609

Obchodní a činžovní dům Václava a Marie Boříkových

Karlovarská třída
Severní Předměstí
C1–274 Obchodní a nájemní dům Marie Staré C1–274

Obchodní a nájemní dům Marie Staré

Solní
Vnitřní Město
C3–1774 Obchodní a nájemní dům Růženy Holcbechrové C3–1774

Obchodní a nájemní dům Růženy Holcbechrové

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C1–202 Obchodní a nájemní dům Růženy Holcbechrové, zvaný U Dvou klíčů C1–202

Obchodní a nájemní dům Růženy Holcbechrové, zvaný U Dvou klíčů

náměstí Republiky
Vnitřní Město
C1–1351 Obchodní a obytný činžovní dům Josefa a Marie Cerhových C1–1351

Obchodní a obytný činžovní dům Josefa a Marie Cerhových

Americká třída
Východní Předměstí
C3–1863 Obytné domy Fr. Jenče, Fr. Hladečka a Fr. Krofta C3–1863

Obytné domy Fr. Jenče, Fr. Hladečka a Fr. Krofta

Thámova
Jižní Předměstí
C3–1728 Obytné domy Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C3–1728

Obytné domy Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

Čechova
Jižní Předměstí
C3–1734 Obytné domy pro státní zaměstnance C3–1734

Obytné domy pro státní zaměstnance

Dobrovského
Jižní Předměstí
C1–114 Obytný a obchodní dům pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurtà v Terstu C1–114

Obytný a obchodní dům pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurtà v Terstu

Smetanovy sady
Jižní Předměstí
C2–1071 Obytný dům Antonína, Josefa a Jaroslava Ulčových C2–1071

Obytný dům Antonína, Josefa a Jaroslava Ulčových

Nerudova
Jižní Předměstí
C6–1784 Obytný dům firmy Jiřího Chodounského a Jaroslava Otty s nádvorní provozovnou C6–1784

Obytný dům firmy Jiřího Chodounského a Jaroslava Otty s nádvorní provozovnou

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C5–2124 Obytný dům Heleny a Emila Pilzových a Jindřicha Pilze C5–2124

Obytný dům Heleny a Emila Pilzových a Jindřicha Pilze

Tělocvičná
Jižní Předměstí
C1–152 Obytný dům Hynka Fischera C1–152

Obytný dům Hynka Fischera

Bezručova
Vnitřní Město
C8–607 Obytný dům Josefa a Marie Hnátových C8–607

Obytný dům Josefa a Marie Hnátových

Luční
Severní Předměstí
C3–2302 Obytný dům Karla Hájka C3–2302

Obytný dům Karla Hájka

Čechova
Jižní Předměstí
C3–2303 Obytný dům pro zaměstnance Československého rozhlasu C3–2303

Obytný dům pro zaměstnance Československého rozhlasu

Čechova
Jižní Předměstí
C6–2117 Obytný dvojdům Karla a Marty Mastných a Jaroslava a Anny Kostkových C6–2117

Obytný dvojdům Karla a Marty Mastných a Jaroslava a Anny Kostkových

Máchova
Jižní Předměstí
C1–2242 Soubor bytových domů firmy F. Kout a spol. a manželů Placákových C1–2242

Soubor bytových domů firmy F. Kout a spol. a manželů Placákových

Havlíčkova
Jižní Předměstí
C3–2322 Soubor bytových domů pro zaměstnance Škodových závodů C3–2322

Soubor bytových domů pro zaměstnance Škodových závodů

Arbesova
Jižní Předměstí
C6–2309 Soubor bytových domů pro zaměstnance Škodových závodů v Plzni C6–2309

Soubor bytových domů pro zaměstnance Škodových závodů v Plzni

Politických vězňů
Jižní Předměstí
C6–2315 Soubor bytových domů pro zaměstnance Škodových závodů, Plzeň C6–2315

Soubor bytových domů pro zaměstnance Škodových závodů, Plzeň

Raisova
Jižní Předměstí
C3–2286 Soubor činžovních domů Václava Hajšmana C3–2286

Soubor činžovních domů Václava Hajšmana

Klostermannova
Jižní Předměstí
C7–232 Soubor dělnických domů Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni C7–232

Soubor dělnických domů Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni

Průmyslová
Doudlevce
C1–1697 Soubor družstevních domů U Trojdohody C1–1697

Soubor družstevních domů U Trojdohody

Anglické nábřeží
Jižní Předměstí
C8–497 Soubor nájemních domů Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C8–497

Soubor nájemních domů Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

Lipová
Severní Předměstí
C2–1922 Soubor nájemních domů Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni a města Plzně C2–1922

Soubor nájemních domů Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni a města Plzně

Korandova
Jižní Předměstí
C3–1671 Soubor obytných domů Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva Zádruha v Plzni C3–1671

Soubor obytných domů Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva Zádruha v Plzni

Vrchlického
Jižní Předměstí
C3–1731 Soubor obytných domů pro policejní a poštovní zaměstnance v Plzni a pro vojenské gážisty C3–1731

Soubor obytných domů pro policejní a poštovní zaměstnance v Plzni a pro vojenské gážisty

Edvarda Beneše
Jižní Předměstí
C3–1618 Soubor obytných domů pro státní zaměstnance C3–1618

Soubor obytných domů pro státní zaměstnance

Dobrovského
Jižní Předměstí
C6–1621 Soubor obytných domů pro zaměstnance Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni C6–1621

Soubor obytných domů pro zaměstnance Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C6–2273 Soubor obytných domů pro zaměstnance Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni a nájemních domů Šimonkova podpůrného fondu pro úředníky Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni C6–2273

Soubor obytných domů pro zaměstnance Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni a nájemních domů Šimonkova podpůrného fondu pro úředníky Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni

Raisova
Jižní Předměstí
C6–1609 Soubor obytných domů pro zaměstnance Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni a nájemního domu Pensijního fondu dělníků Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni C6–1609

Soubor obytných domů pro zaměstnance Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni a nájemního domu Pensijního fondu dělníků Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni

náměstí Míru
Jižní Předměstí
C9–1817 Soubor obytných domů pro zaměstnance Plzeňských pivovarů C9–1817

Soubor obytných domů pro zaměstnance Plzeňských pivovarů

U Prazdroje
Východní Předměstí
C3–1963 Soubor řadových nájemních domů Ferdinanda Kouta C3–1963

Soubor řadových nájemních domů Ferdinanda Kouta

Bolzanova
Jižní Předměstí
C3–1953 Soubor řadových nájemních domů Fr. Jenče, Fr. Hladečka a Fr. Krofta C3–1953

Soubor řadových nájemních domů Fr. Jenče, Fr. Hladečka a Fr. Krofta

Mánesova
Jižní Předměstí
C6–1789 Soubor rodinných domů Jaroslava a Vilmy Mandausových, Jakuba Brychty, Pavla Našince a Jiřího Herzera C6–1789

Soubor rodinných domů Jaroslava a Vilmy Mandausových, Jakuba Brychty, Pavla Našince a Jiřího Herzera

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C9–75 Soubor tzv. Kroftových domů Měšťanského pivovaru v Plzni C9–75

Soubor tzv. Kroftových domů Měšťanského pivovaru v Plzni

U Prazdroje
Východní Předměstí
C3–2337 Státní bytové domy C3–2337

Státní bytové domy

Thámova
Jižní Předměstí
C3–1831 Státní obytné domy C3–1831

Státní obytné domy

Stehlíkova
Jižní Předměstí
C3–2185 Vlastní činžovní dům Lea Meisla C3–2185

Vlastní činžovní dům Lea Meisla

Na Belánce
Jižní Předměstí
C3–721 Zahradní činžovní dům Oskara a Jany Semlerových s vestavbou mezonetového bytu C3–721

Zahradní činžovní dům Oskara a Jany Semlerových s vestavbou mezonetového bytu

Klatovská třída
Jižní Předměstí
Vyhledat:
C0C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10