Rodinné dvojdomy Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni
1922–1923

Družstevní 1655, 1656, 1657, 1658 / 10, 8, 6, 4 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
GPS: 49.7327702, 13.3662468
Architekt:
Stavitel:
Družstevní 1658, 1657 / 4, 6 (foto 01), Foto: Petr Jehlík Družstevní 1658, 1657 / 4, 6 (foto 02), Foto: Petr Jehlík Družstevní 1655/10 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1655/10 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1655/10 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1655/10 (pohled 01), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1655/10 (pohled 02), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1655/10 (pohled 03), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1656/8 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1656/8 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1656/8 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1656/8 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1656/8 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1656/8 (řezy), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1656/8 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1656/8 (uliční pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1656/8 (dvorní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1656/8 (pohled k sousedu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1656/8 (oplocení), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1656/8, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1658/4 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1658/4 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1658/4 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1658/4 (řezy), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1658/4 (uliční pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1658/4 (dvorní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1658/4 (pohled k sousedu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Dvojice téměř totožných dvojdomů v Družstevní ulici č. o. 4–10 je součástí stylově příbuzné zástavby dvou trojúhelníkových bloků, která byla v Bezovce realizována Lidovým stavebním a bytovým družstvem v Plzni (LBD) v první polovině dvacátých let minulého století, v období prvorepublikového stavebního boomu. Jde o blok I mezi ulicemi Družstevní, Hruškovou a Schwarzovou a navazující blok II mezi Družstevní, Žižkovou a U Svépomoci. Poslední tři jmenované ulice ještě v době projektování neměly své názvy, dodnes připomínající družstevní minulost tohoto území.

Domy byly vystavěny v obvyklém tempu – projektová dokumentace, autorizovaná plzeňským stavitelem Karlem Bublou, byla dokončena v srpnu 1922 a domy byly kolaudovány již na podzim následujícího roku. V obou blocích převažují dvojdomy, doplněné jsou menšími izolovanými rodinnými domy a jedním domem bytovým. Celý administrativní proces spojený s výstavbou (a související mj. se zákonem o stavebním ruchu, jímž stát ve snaze potlačit tehdejší bytovou krizi podporoval stavební aktivity) zajišťovalo Lidové a stavební družstvo, jehož členy už v té době byli budoucí majitelé domů.

Plánová dokumentace je u obou dvojdomů v Družstevní ulici v podstatě totožná; v projektech jednotlivých sekcí však bylo vždy zohledněno konkrétní umístění novostavby do terénu a její návaznost na okolní pozemky i na ulici, která je oproti samotnému pozemku vyvýšena. Součástí projektu pro stavební povolení byl také návrh jednotného oplocení, v němž byly režné cihelné sloupky s profilovanou hlavicí doplněny dřevěnými plaňkovými výplněmi nad zděnou podezdívkou.

Oba dvojdomy mají nepravidelný půdorys tvaru písmene T a skládají se ze dvou osově symetrických polovin. Vstup do každé z nich byl navržen přes malé kamenné venkovní schodiště před uličním průčelím. Ze zádveří se vstupovalo na schodiště do sklepa a zároveň do hlavní schodišťové haly. V přízemí se v době výstavby nacházely dva pokoje, kuchyň se spíží a pokoj služebné. V patře nad půlkruhovým dřevěným schodištěm byly rovněž dva obytné pokoje a koupelna. V suterénu byly navrženy skladovací prostory a také prádelna s žehlírnou.

Ve tvarosloví dvojdomů, využívajícím starší výrazové prostředky, je dobře patrná inspirace klasicistní architekturou. Oběma stavbám je společná členitá valbová střecha (valbou jsou zastřešena i dvě boční přízemní křídla) s výraznými trojúhelnými štíty, doplněnými po obvodu charakteristickým masivním zubořezem. Zubořez slouží také jako dekorativní zvýraznění korunní římsy. Obě uliční nároží jsou zkosena a pod římsou zakončena segmentovým náběhem – detailem v celé vilové čtvrti ojedinělým. Fasády, opatřeny strukturálními cementovými omítkami, jsou rámovány lizénovými pásy členěnými bosáží a doplněnými pilastry vysokého řádu s korintskými hlavicemi.

Hodnota celého souboru spočívá mj. v jeho urbanistickém řešení, které stejně jako podobu samotných domů negativně ovlivnily především novodobé přístavby a nástavby, jež nerespektují původní architekturu ani hmotově, ani výtvarně.

 

LR

Stavebník

Lidové stavební a bytové družstvo v Plzni

Památková ochrana

Domy jsou součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové zóny Plzeň-Bezovka.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně
 
C0C1C2C3C4C5C6C7C8C9