Rodinný dům Emanuela Lešetického
1922–1923

Čermákova 1645/9 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
GPS: 49.7341681N, 13.3665053E

Podobně jako sousední dům č. o. 28 v Hruškově ulici (Na Hvězdě 2) a rodinné domy na adrese Schwarzova 38 (Na Hvězdě 5) a Mánesova 54 doplnil rodinný dům č. o. 9 v Čermákově ulici zástavbu v jednom z trojúhelných bloků vilové kolonie Bezovka. Ačkoliv Živnostensko-občanské stavební a bytové družstvo pro Plzeň a okolí vycházelo při realizaci těchto samostatně stojících domů z téhož výchozího projektu (typ 2), budoucí majitelé zpravidla mohli výslednou podobu domů ovlivnit. Tak tomu bylo i u domu v Čermákově ulici. Ještě předtím, v dubnu 1922, se však při schvalování parcelace celého bloku domů pro tento pozemek uvažovalo o výstavbě dvojdomu. Ten byl již ve fázi návrhu v květnu 1922 nahrazen samostatným domem pro rodinu sklenáře Emanuela Lešetického, který byl tzv. čekatelem ve stavebním družstvu. Podsklepený patrový rodinný dům s neobytnou půdou, vystavěný roku 1923 v zahradě nárožního pozemku, měl podobnou dispozici jako ostatní družstevní rodinné domy bratrů Paškových.

Projekt však původně počítal s dekorativnějším pojednáním fasád, blízkém geometrické secesi. Autoři navrhli výzdobu, kombinující jednoduché geometrické prvky (křivky a úsečky) a přírodní motivy (lidské hlavy a akantové rozviliny). Plochu nad vstupními dveřmi měl zaujmout motiv dvou beránků, zobrazených z profilu, s hlavami obrácenými proti sobě. Namísto toho bylo nakonec realizováno poměrně rozsáhlé figurální sgrafito s motivem Lešetínského kováře, inspirované básní Svatopluka Čecha, doplněné nápisem Na Lešehradě (podobnost jmen stavebníka domu Emanuela Lešetického s Lešetínským kovářem nebyla náhodná). Pozdější úpravy objektu byly pouze menšího rázu. Dům v Čermákově ulici č. o. 9 tak dnes patří k nejlépe dochovaným objektům v noblesním prostředí Bezovky.

 

LR

Stavebník

Emanuel Lešetický / Živnostensko-občanské stavební a bytové družstvo pro Plzeň a okolí

Památková ochrana

Dům je součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové zóny Plzeň-Bezovka.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně
 
C0C1C2C3C4C5C6C7C8C9