Rodinné dvojdomy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí
1922–1923

Hruškova 1636, 1637, 1642, 1643 / 12, 14, 24, 26, Mánesova 1633, 1632, 1630, 1631/68, 66, 56, 58 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
GPS: 49.7333458N, 13.3675503E
Hruškova 1636, 1637 / 12, 14 (foto 01), Foto: Petr Jehlík Hruškova 1636, 1637 / 12, 14 (foto 02), Foto: Petr Jehlík Hruškova 1642, 1643 / 24, 26 (foto 01), Foto: Petr Jehlík Hruškova 1642, 1643 / 24, 26 (foto 02), Foto: Petr Jehlík Hruškova 1636/12 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hruškova 1636/12 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hruškova 1636/12 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hruškova 1636/12 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hruškova 1636/12 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hruškova 1636/12 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hruškova 1636/12 (uliční pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hruškova 1636/12 (boční pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hruškova 1642/24 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hruškova 1642/24 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hruškova 1642/24 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hruškova 1642/24 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hruškova 1642/24 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hruškova 1642/24 (uliční pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hruškova 1642/24 (boční pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hruškova 1643/26 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hruškova 1643/26 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hruškova 1643/26 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hruškova 1643/26 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hruškova 1643/26 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hruškova 1643/26 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hruškova 1643/26 (uliční pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hruškova 1643/26 (boční pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hruškova 1643/26 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

V bloku mezi Hruškovou, Čermákovou a Mánesovou ulicí ve vilové čtvrti Bezovka vznikala počátkem dvacátých let 20. století obdoba dnešní developerské výstavby. Stavebníkem rodinných domů bylo Živnostensko-občanské stavební a bytové družstvo pro Plzeň a okolí, zapsané společenstvo s r. o. v Plzni bratrů Josefa a Václava Paškových. Družstvo se zaměřovalo zejména na nižší a střední úřednické vrstvy obyvatelstva, které poptávaly nejen standardní byty v nájemních domech, ale také soukromé rodinné domky a dvojdomy. Bratři Paškovi byli také autory stavebních plánů a Václav Pašek, který tehdy zastával funkci městského rady, pak domy realizoval. V Bezovce se stavební produkce družstva bratří Paškových koncentrovala právě do zmíněného bloku domů, v území se však nacházejí i další objekty spojené s jejich jmény. Projekty jednotlivých domů byly koncipovány jako typové – spojováním či kombinací tří, resp. čtyř typů (1, 2, 2a a 3) tak kromě čtyř samostatných domů vznikly i čtyři dvojdomy a jeden čtyřdům.

Dvojdomy č. o. 12–14 a 24–26 v Hruškově ulici byly vystavěny podle projektu Paškových z května 1922 mezi červnem téhož roku a říjnem roku 1923. Obě stavby, vzniklé spojením dvou typových sekcí (tzv. typ 1), působí z exteriéru spíše jako dvě samostatné vily. Velkorysost se projevila i v prostorovém rozvrhu interiéru, zpravidla dochovaného dodnes – ústřední schodišťová hala zaujímá téměř třetinu plochy obou nadzemních podlaží, částečně na úkor obytných místností, jež jsou v každém patře pouze dvě. Schodišťová hala tvoří nejzajímavější a nejhodnotnější část interiéru domu; její dominantou je dřevěné schodiště, které koresponduje s přiznaným trámovým stropem. Podstřešní prostory sloužily jako půda. V několika z nich dnes nalezneme obytné místnosti osvětlené střešními okny.

Vnější architektonické formy domů se hlásí k rané moderně ovlivněné kubismem a národním stylem. Fasády jsou doplněny polygonálními arkýři jak z čelní uliční, tak i z boční zahradní strany. V prostoru bočního arkýře bylo původně navrženo venkovní dvouramenné schodiště, z něhož se vstupovalo do centrální haly domu. Kvůli pozdějším přestavbám se však dochovalo pouze u domů č. o. 12 a 26. Celý dvojdům je zastřešen jednotnou valbovou střechou, původně krytou pálenými drážkovými taškami. Předsazené arkýře jsou zakončeny v úrovni okapových žlabů „cibulovými“ polokopulemi, pokrytými plechovou krytinou, za nimiž jsou vsazené štíty. Jednoduchou geometrickou fasádu provedenou z břízolitu doplňuje u domu č. o. 12 čtveřice dekorativních maleb – stylizovaná zátiší s koši ovoce a rostlinnými akantovými rozvilinami. Tyto dekorativní prvky se nacházejí na jihovýchodním zahradním průčelí za vstupem do domu.

Prostor zahrad je od ulice oddělen plotem s cihelnými pilířky a dřevěnými svislými výplněmi; v místech vstupních vrátek byl dle původních návrhů proveden dekorativní obloukový překlad.

 

LR

Stavebník

Živnostensko-občanské stavební a bytové družstvo pro Plzeň a okolí

Památková ochrana

Domy jsou součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové zóny Plzeň-Bezovka.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně
 
C0C1C2C3C4C5C6C7C8C9