Rodinný dvojdům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí
1922–1923

Mánesova 1631, 1630 / 58, 56 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
GPS: 49.7342647N, 13.3680869E

Dvojpodlažní objekt s valbovou střechou je na trase této stezky posledním ze čtyř rodinných dvojdomů, které v letech 1922–1923 navrhla a realizovala firma stavitelů Josefa a Václava Paškových a jejichž stavebníkem bylo Živnostensko-občanské stavební a bytové družstvo pro Plzeň a okolí, vedené oběma bratry. Tak jako v dalších třech případech také dvojdům č. o. 56–58 v Mánesově ulici má symetricky řešené dispozice, dva samostatné vstupy se závětřím.

Uličnímu průčelí dvojdomu střídmého kubického tvaru dominuje dvojice nadvakrát zalomených rizalitů završených nad hlavní římsou oblými stříškami, vloženými do trojúhelníkových štítů. Ty autoři návrhu zdůraznili rámem a do místa jejich průniku vetkli drobný atikový pilíř s dekorem odkazujícím k tzv. syrskému oblouku. Obloukové rizality se stříškou a štítem, uvozující vstupy, pak umístili i na střed obou postranních průčelí. Vertikální působení rizalitů, prolomených úzkými obdélnými okny s ostěním z režného zdiva, zdůraznili plastickým geometrickým rámováním. Tyto subtilní prvky uplatnili i na plochách dalších fasád. Současný stav domu vypovídá o nesourodosti záměrů při provádění údržby a menších stavebních úprav jednotlivých polovin dvojdomu.

 

PB

Stavebník

Živnostensko-občanské stavební a bytové družstvo pro Plzeň a okolí

Památková ochrana

Dům je součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové zóny Plzeň-Bezovka.

 
C0C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10