Činžovní dům Martina a Růženy Mandausových
1936

Borská 2125/47 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
GPS: 49.7396384N, 13.3652114E

Na formování domovního bloku vymezeného ulicemi Chelčického, Borská a Němejcova a náměstím Českých bratří měli zásadní stavebnický podíl manželé Martin a Růžena Mandausovi, kteří zde vlastnili několik objektů, mimo jiné i nárožní čtyřpodlažní činžovní dům č. o. 47 budovaný v roce 1936 Mandausovou stavební firmou Mandaus, Doubek, Pechman a spol.

Podobně jako v jejich sousedním domě č. o. 45 se zde nacházely minimální jednopokojové byty s obytnou kuchyní, vybavené nezbytným hygienickým zázemím. Právě po takových bytech byla v době bytové nouze největší poptávka, zejména ze strany ekonomicky slabších vrstev obyvatelstva.

Navzdory jisté hospodárnosti řešení vnitřní dispozice měl tento činžovní dům poměrně bohatou formální úpravu fasády. Průčelí je nad hlavním domovním vstupem akcentováno úzkým vertikálním záklenkem vyplněným takřka souvislou skleněnou plochou, skrz niž proudí světlo do schodišťové haly, a keramickým obkladem. Neméně výrazným prvkem na fasádě je lehce převýšené nároží členěné geometrickou bosáží po stranách oken a horizontálními římsami. Toto řešení připomíná nároží domu č. o. 6 v ulici Edvarda Beneše, dílo Kotěrova žáka Josefa Karla Říhy a Václava Neckáře (C3–1731).

Během válečných náletů byl dům částečně poškozen. V průběhu oprav v roce 1947 však nepodstoupil žádné zásadní změny. Až v roce 1992 došlo k několika adaptacím a část bytů v přízemí a v prvním patře začala být využívána pro administrativní účely.

 

Stavebník

Martin a Růžena Mandausovi

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně
 
C0C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10