Činžovní dům Martina a Růženy Mandausových
1935

Borská 2095/45 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
GPS: 49.7397389N, 13.3654725E

Martin Mandaus, spolumajitel význačné plzeňské stavební firmy Mandaus, Doubek, Pechman a spol., se svou ženou Růženou vlastnili v Borské ulici dvě parcely č. o. 45–47, na nichž v polovině třicátých let vystavěli třípatrové nárožní domy s malými jednopokojovými a dvoupokojovými byty, jež poskytovaly moderní a zdravé bydlení desítkám plzeňských rodin.

Manželé nejprve přistoupili ke stavbě domu č. o. 45, jehož realizace proběhla v poměrně krátké době čtyř měsíců, od května do září 1935. Projekt budovy se musel přizpůsobit sevřené hluboké parcele kónického tvaru, která určila její třítraktové uspořádání. Světlo do střední části domu přiváděly dva malé světlíky, zřízené při postranních zdech, a okna ve schodišťové hale, která se rozprostírala na netradičním trojúhelném půdorysu při nádvorní straně. Její umístění do značné míry ovlivnilo celkovou dispozici domu, která se od ní zrcadlově, osově symetricky odvíjela. V každém patře byly tři byty o jednom pokoji a jedné obytné místnosti s nezbytným sociálním zázemím; ve sklepení se také nacházel obligátní byt domovníka.

Návrh na architektonické pojetí hlavního průčelí doznal v průběhu stavby několika změn, přestože základní motiv – zdůraznění zaobleného nároží ohraničeného nízkým lizénovým rámcem – byl ve všech případech respektován. Na rozdíl od původních návrhů strohé fasády v kombinaci světle okrové a černé barvy působí její finální pojetí přívětivým dojmem, a to zejména díky živé barevnosti keramického obkladu, jehož uplatnění navazuje na tradici plzeňské funkcionalistické výstavby.

 

Stavebník

Martin a Růžena Mandausovi

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně
 
C0C1C2C3C4C5C6C7C8C9