Obchodní a činžovní dům Anny a Jaroslava Šípových
1934–1935

Klatovská třída 2082/37 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
GPS: 49.7394308N, 13.3713536E
Klatovská třída 2082/37 (foto 01), Foto: Petr Jehlík Klatovská třída 2082/37 (plán 1934), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 2082/37 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 2082/37 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 2082/37 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 2082/37 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 2082/37 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 2082/37 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 2082/37 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 2082/37 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 2082/37 (uliční pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 2082/37 (dvorní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 2082/37 (situace 1940), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 2082/37 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 2082/37 (půdorys podkroví), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 2082/37 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Vytříbený modernistický ráz nově budovaného městského bloku vymezeného ulicemi Klatovská, Na Belánce a U Trati je především výsledkem úspěšné spolupráce plzeňských podnikatelů ve stavebnictví Jana a Anny Matouškových s nadaným místním architektem Františkem Němcem, kterou zde rozvíjeli od poloviny třicátých let. Patrně nejzdařilejší realizací, vzešlou z jejich působení, je nárožní dům č. o. 35 (C3–2081) s navazujícími domy v ulici U Trati i na Klatovské třídě. Jednou z těchto budov, které byly organickou součástí celého stavebního záměru projektovaného Němcem, byl i sousední třípatrový obchodní a nájemní dům č. o. 37. Přestože investory tohoto domu nebyli manželé Matouškovi, nýbrž Anna a Jaroslav Šípovi, dochované stavební protokoly prozrazují, že společně celý záměr promýšleli a konzultovali (Jan Matoušek během stavebního řízení dokonce Jaroslava Šípa zastupoval).

Aby byl zachován jednotný architektonický ráz bloku, vnímaného jako kompaktní stavební celek, František Němec na novostavbě uplatnil tytéž formální prvky jako na vedlejším nárožním domě (a zároveň tvarosloví typické pro plzeňskou polohu funkcionalismu): klidné, proporčně vyvážené linie; členění fasády mělkým vycentrovaným arkýřem se zaoblenými hranami, který lehce převyšuje korunní římsu; kontrastní materiály – hladké břízolitové omítky a dva typy barevného keramického obkladu; úzké šambránové rámce lemující okna.

Dům soustředil v každém poschodí dva zrcadlově otočené třípokojové byty obvyklé dispozice. V přízemí se nacházely čtyři komerční jednotky a dvě garsoniéry. Roku 1940, nedlouho po dokončení stavby, manželé Šípovi adaptovali část půdních prostor na skromný byt. Při novodobé částečné rekonstrukci byl dům bohužel opatřen okny s hnědými rámy, které – stejně jako pokleslá vizuální kultura výkladců v parteru domu i sousední nárožní budovy – narušují vnímání architektonického celku.

 

Stavebník

Anna a Jaroslav Šípovi

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně
 
C0C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10