Obchodní a činžovní dvojdům Jana a Anny Matouškových
1934–1935

Klatovská třída 2081/35, U Trati 2081/61 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
GPS: 49.7396280N, 13.3714020E

Nejexponovanější stavbou při přejezdu domažlicko-chebské železniční trati směrem z centra města je nepochybně nárožní čtyřpodlažní obchodní a činžovní dům na Klatovské třídě č. o. 35, který patřil podnikavým manželům Janovi a Anně Matouškovým. Jeho projektem stavebníci pověřili v létě 1934 svého oblíbeného architekta Františka Němce ml., s nímž spolupracovali i na svých dalších stavebních záměrech v nově budovaném území Na Belánce (C3–2079, C3–346, C3–2151).

Právě kvůli klíčové poloze domu prošly návrhy na architektonické řešení jeho fasády mnoha změnami a připomínkami ze strany plzeňské městské rady a její umělecké komise, prvně iniciovanými zejména vzhledem k protějšímu převýšenému nárožnímu domu stavitele Josefa Špalka st. (C3–2074). K nové podobě fasády se vyjadřoval například i významný plzeňský architekt Bohumil Chvojka. Ve zdařilém finálním projektu bylo nakonec zvýšeno zaoblené nároží, aby měl dům alespoň v této partii vzhled domu čtyřpatrového a korespondoval s výškou Špalkova domu. Tato koncepce zároveň navazovala na obdobné řešení průčelí nedalekého dalšího nárožního domu manželů Matouškových č. o. 41 (C3–2079). K nároží přiléhají z obou stran mírně zaklenuté vertikální pásy, opatřené okrovým keramickým obkladem a podporující dojem „vysokého domu“, který komise vyžadovala. Kabřincem tmavší hnědé barvy jsou vyplněny také plochy mezi okny předstupujících hladkých břízolitových částí fasády.

Novostavba obsahovala v přízemí komerční prostory s velkými moderními výkladci, v patrech byly byty o jedné až třech místnostech, se sociálním zázemím a místností pro služku. V současnosti se nárožní část dvojdomu nachází ve velmi dobrém stavu, při výměně oken bylo dodrženo jejich původní členění i barevnost rámů, což je důležité pro celkový architektonický výraz domu. Jeho kvalitám bohužel neodpovídá vizuální úroveň obchodních výkladců v parteru.

 

Stavebník

Jan a Anna Matouškovi

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně
  • Jiří Fořt, Změny v názvech plzeňských ulic a náměstí v průběhu novodobých dějin a jejich historická podmíněnost (bakalářská práce), katedra historie FPE ZČU, Plzeň 2012.
 
C0C1C2C3C4C5C6C7C8C9