Nájemní a obchodní domy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí
1927–1928

Plachého 1818, 1819 / 2, 4, (Klatovská třída 1818/18) (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
GPS: 49.7430982N, 13.3717507E

V místech zbořeniště staré stodoly na nároží Klatovské třídy a Plachého ulice byl mezi léty 1927–1928 vybudován čtyřpatrový řadový nájemní a obchodní dům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí. Ačkoliv si na jeho stavbu družstvo muselo vyžádat finanční podporu od tehdejšího ministerstva sociální péče a potýkalo se s omezeným rozpočtem, podařilo se mu nakonec realizovat důstojný dům, jehož fasáda působí díky své jednoduchosti a čistým tvarům až monumentálním dojmem. Tohoto účinku autor projektu (kterého se bohužel nepodařilo zjistit) dosáhl návrhem nenápadných vertikálních pilastrů, probíhajících v úrovni prvního až třetího patra, a zejména uplatněním měděného nárožního vikýře se subtilní sloupkovou nástavbou. Tato segmentová „koruna“ tvoří decentní protějšek vysoké kupoli protilehlého domu z 19. století. Výtvarně zdařilým motivem je také zaoblené nároží „obepnuté“ třemi mělkými balkony, jejichž délka koresponduje s velikostí vikýře. Trubková zábradlí balkonů zároveň podporují dojem odlehčenosti celého objektu a dodávají mu modernistický ráz.

Směrem do rušné Klatovské třídy byly v přízemí situovány komerční prostory s velkými výkladci a v horních patrech reprezentační místnosti rozměrných čtyřpokojových bytů. Skromnější třípokojové byty a garsoniéry se naopak obracely směrem do Plachého ulice. Dům soustředil celkem patnáct bytů a jeho realizaci provedla místní firma stavitele Josefa a Václava Paškových. Na přiléhající parcele č. o. 4 v Plachého ulici družstvo následně přistavělo další nájemní dům, jehož architektonické pojetí navazuje na nárožní objekt.


Stavebník

Živnostensko-občanské stavební a bytové družstvo pro Plzeň a okolí

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně
 
C0C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10