Objekty

C1–1000 Okresní nemocenská pojišťovna C1–1000

Okresní nemocenská pojišťovna

Denisovo nábřeží
Východní Předměstí
C1–1017 Přístavba budovy Ředitelství státních drah v Plzni C1–1017

Přístavba budovy Ředitelství státních drah v Plzni

Purkyňova
Jižní Předměstí
C1–102 Bytový dům Lidové university Husovy s biografem C1–102

Bytový dům Lidové university Husovy s biografem

Prokopova
Jižní Předměstí
C1–111 Obchodní dům Baťa C1–111

Obchodní dům Baťa

Zbrojnická
Vnitřní Město
C1–1124 Obchodní a činžovní dům Ludvíka Janečka C1–1124

Obchodní a činžovní dům Ludvíka Janečka

Americká
Východní Předměstí
C1–1125 Obchodní a činžovní dům Eduarda Čížka C1–1125

Obchodní a činžovní dům Eduarda Čížka

Americká
Východní Předměstí
C1–114 Obytný a obchodní dům pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurtà v Terstu C1–114

Obytný a obchodní dům pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurtà v Terstu

Smetanovy sady
Jižní Předměstí
C1–1150 Masarykův studentský dům C1–1150

Masarykův studentský dům

Denisovo nábřeží
Východní Předměstí
C1–1162 Obchodní a činžovní dům Rudolfa Wilda C1–1162

Obchodní a činžovní dům Rudolfa Wilda

Americká
Východní Předměstí
C1–1199 Obchodní a činžovní dům Bohumily Krotschikové C1–1199

Obchodní a činžovní dům Bohumily Krotschikové

Americká
Východní Předměstí
C1–1217 Městské lázně C1–1217

Městské lázně

Denisovo nábřeží
Východní Předměstí
C1–1230 Obchodní a činžovní domy Jaroslava Kostky a Karla Mastného C1–1230

Obchodní a činžovní domy Jaroslava Kostky a Karla Mastného

Americká
Východní Předměstí
C1–1248 Obchodní a činžovní dům společnosti Mandaus, Doubek, Pechman a spol. C1–1248

Obchodní a činžovní dům společnosti Mandaus, Doubek, Pechman a spol.

Americká
Východní Předměstí
C1–127 Obchodní dům Vesecký (Dům látek) C1–127

Obchodní dům Vesecký (Dům látek)

Františkánská
Vnitřní Město
C1–129 Činžovní dům s pasáží U Františkánů C1–129

Činžovní dům s pasáží U Františkánů

Františkánská
Vnitřní Město
C1–1351 Obchodní a obytný činžovní dům Josefa a Marie Cerhových C1–1351

Obchodní a obytný činžovní dům Josefa a Marie Cerhových

Americká
Východní Předměstí
C1–136 Obchodní a činžovní dům Weiner se zubní ordinací Samuela Teichnera a bytem Pavla a Lili Weinerových C1–136

Obchodní a činžovní dům Weiner se zubní ordinací Samuela Teichnera a bytem Pavla a Lili Weinerových

náměstí Republiky
Vnitřní Město
C1–1514 Obchodní a činžovní dům Rudolfa a Marie Štěpánových C1–1514

Obchodní a činžovní dům Rudolfa a Marie Štěpánových

Americká
Východní Předměstí
C1–152 Obytný dům Hynka Fischera C1–152

Obytný dům Hynka Fischera

Bezručova
Vnitřní Město
C1–1530 Soubor budov Obchodní akademie, Národní banky československé a školy Dr. Matouše Mandla C1–1530

Soubor budov Obchodní akademie, Národní banky československé a školy Dr. Matouše Mandla

náměstí T. G. Masaryka
Jižní Předměstí
C1–159 Bytový a obchodní dům Adolfa Bayera C1–159

Bytový a obchodní dům Adolfa Bayera

Bedřicha Smetany
Vnitřní Město
C1–1697 Soubor družstevních domů U Trojdohody C1–1697

Soubor družstevních domů U Trojdohody

Anglické nábřeží
Jižní Předměstí
C1–1760 Budova finančních úřadů (Rašínův dům) C1–1760

Budova finančních úřadů (Rašínův dům)

Škroupova
Jižní Předměstí
C1–1778 Budova policejního ředitelství C1–1778

Budova policejního ředitelství

Anglické nábřeží
Východní Předměstí
C1–1787 Obchodní a činžovní dům firmy Suknaspol C1–1787

Obchodní a činžovní dům firmy Suknaspol

Americká
Východní Předměstí
C1–1900 Budovy technických úřadů města Plzně C1–1900

Budovy technických úřadů města Plzně

Škroupova
Jižní Předměstí
C1–1972 Rodinný dům Richarda Krofty C1–1972

Rodinný dům Richarda Krofty

Purkyňova
Jižní Předměstí
C1–1981 Soubor bia Elektra, činžovního domu a obchodního domu ASO C1–1981

Soubor bia Elektra, činžovního domu a obchodního domu ASO

Americká
Jižní Předměstí
C1–202 Obchodní a nájemní dům Růženy Holcbechrové, zvaný U Dvou klíčů C1–202

Obchodní a nájemní dům Růženy Holcbechrové, zvaný U Dvou klíčů

náměstí Republiky
Vnitřní Město
C1–208 Činžovní dům Rudolfa a Kamily Kohnových C1–208

Činžovní dům Rudolfa a Kamily Kohnových

Riegrova
Vnitřní Město
C1–2142 Sborový dům a modlitebna Korandova sboru C1–2142

Sborový dům a modlitebna Korandova sboru

Anglické nábřeží
Jižní Předměstí
C1–2219 Činžovní domy Korandova sboru C1–2219

Činžovní domy Korandova sboru

Prokopova
Jižní Předměstí
C1–2222 Obchodní, obytná a úřední budova Hasičské vzájemné pojišťovny C1–2222

Obchodní, obytná a úřední budova Hasičské vzájemné pojišťovny

Americká
Jižní Předměstí
C1–2242 Soubor bytových domů firmy F. Kout a spol. a manželů Placákových C1–2242

Soubor bytových domů firmy F. Kout a spol. a manželů Placákových

Havlíčkova
Jižní Předměstí
C1–229 Obchodní a činžovní dům Lidové pojišťovny Čechoslavia C1–229

Obchodní a činžovní dům Lidové pojišťovny Čechoslavia

Americká
Jižní Předměstí
C1–230 Bytový dům Luďka Pika C1–230

Bytový dům Luďka Pika

Resslova
Jižní Předměstí
C1–24 Nájemní dům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí C1–24

Nájemní dům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí

Dominikánská
Vnitřní Město
C1–260 Přestavba Poštovního a telegrafního úřadu Plzeň C1–260

Přestavba Poštovního a telegrafního úřadu Plzeň

Solní
Vnitřní Město
C1–274 Obchodní a nájemní dům Marie Staré C1–274

Obchodní a nájemní dům Marie Staré

Solní
Vnitřní Město
C1–289 Byt Huga a Heleny Semlerových C1–289

Byt Huga a Heleny Semlerových

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C1–3 Dům Věry Geberthové C1–3

Dům Věry Geberthové

Šafaříkovy sady
Východní Předměstí
C1–324 Obchodní a činžovní dům Bohdana Pantoflíčka C1–324

Obchodní a činžovní dům Bohdana Pantoflíčka

sady Pětatřicátníků
Vnitřní Město
C1–325 Obchodní a bytový dům Karla Svídenského C1–325

Obchodní a bytový dům Karla Svídenského

Křižíkovy sady
Vnitřní Město
C1–356J Obchodní a činžovní dům Pražské městské pojišťovny C1–356J

Obchodní a činžovní dům Pražské městské pojišťovny

Goethova
Jižní Předměstí
C1–356M Přestavba spořitelny královského města Plzně C1–356M

Přestavba spořitelny královského města Plzně

Františkánská
Vnitřní Město
C1–40 Národní dům československých socialistů v Plzni s kinem Hvězda C1–40

Národní dům československých socialistů v Plzni s kinem Hvězda

Pražská
Východní Předměstí
C1–638 Nástavba obchodní a kancelářské budovy I. plzeňské tržnice nábytku C1–638

Nástavba obchodní a kancelářské budovy I. plzeňské tržnice nábytku

Americká
Jižní Předměstí
C1–9 Občanská záložna C1–9

Občanská záložna

Kopeckého sady
Jižní Předměstí
C1–90 Obchodní a činžovní dům AESCULAP C1–90

Obchodní a činžovní dům AESCULAP

Americká
Jižní Předměstí
C1–920 Správní budova a hydroelektrárna Elektrických podniků města Plzně C1–920

Správní budova a hydroelektrárna Elektrických podniků města Plzně

Denisovo nábřeží
Východní Předměstí
C1–944 Nájemní domy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí C1–944

Nájemní domy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí

Anglické nábřeží
Východní Předměstí
C1–MFJ Most císaře a krále Františka Josefa I. C1–MFJ

Most císaře a krále Františka Josefa I.

Anglické nábřeží
Jižní Předměstí
C2–1071 Nájemní dům Antonína, Josefa a Jaroslavy Ulčových C2–1071

Nájemní dům Antonína, Josefa a Jaroslavy Ulčových

Nerudova
Jižní Předměstí
C2–1107 Byt Willyho a Gertrudy Krausových C2–1107

Byt Willyho a Gertrudy Krausových

Bendova
Jižní Předměstí
C2–1241 Německá obchodní akademie císaře Františka Josefa C2–1241

Německá obchodní akademie císaře Františka Josefa

Nerudova
Jižní Předměstí
C2–131 Obchodní a činžovní dům První české vzájemné pojišťovny v Praze C2–131

Obchodní a činžovní dům První české vzájemné pojišťovny v Praze

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C2–1511 Zasilatelský a dopravní podnik Bohumila Panýrka C2–1511

Zasilatelský a dopravní podnik Bohumila Panýrka

Budilova
Jižní Předměstí
C2–1518 Obývací pokoj bytu Huga a Olgy Naschauerových C2–1518

Obývací pokoj bytu Huga a Olgy Naschauerových

Husova
Jižní Předměstí
C2–1696 Nájemní dům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí C2–1696

Nájemní dům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí

Nerudova
Jižní Předměstí
C2–1777 Kostel Evangelické církve metodistické (Betlémská kaple) C2–1777

Kostel Evangelické církve metodistické (Betlémská kaple)

Husova
Jižní Předměstí
C2–1798 Nájemní dům Antonína a Alžběty Kurelových C2–1798

Nájemní dům Antonína a Alžběty Kurelových

Bendova
Jižní Předměstí
C2–1818 Nájemní a obchodní dům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí C2–1818

Nájemní a obchodní dům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C2–1874 Obecní činžovní domy C2–1874

Obecní činžovní domy

Korandova
Jižní Předměstí
C2–1927 Obchodní a činžovní dům v Kollárově ulici C2–1927

Obchodní a činžovní dům v Kollárově ulici

Kollárova
Jižní Předměstí
C2–2007 Nájemní dům Anny Kohoutové C2–2007

Nájemní dům Anny Kohoutové

Bendova
Jižní Předměstí
C2–2009 Centrogaráže Františka Kvasničky C2–2009

Centrogaráže Františka Kvasničky

Nerudova
Jižní Předměstí
C2–2116 Obchodní a činžovní dům Antonína Kreysy C2–2116

Obchodní a činžovní dům Antonína Kreysy

Kollárova
Jižní Předměstí
C2–2176 Soubor činžovních domů v Puškinově ulici C2–2176

Soubor činžovních domů v Puškinově ulici

Puškinova
Jižní Předměstí
C2–2220 Vstupní a kavárenský objekt Společenského domu Peklo (dnes součást KD Peklo) C2–2220

Vstupní a kavárenský objekt Společenského domu Peklo (dnes součást KD Peklo)

Pobřežní
Jižní Předměstí
C2–2245 Nájemní dům Jaroslava a Libuše Nachtigalových C2–2245

Nájemní dům Jaroslava a Libuše Nachtigalových

Kardinála Berana
Jižní Předměstí
C2–2288 Nájemní dům Jaroslava a Libuše Nachtigalových C2–2288

Nájemní dům Jaroslava a Libuše Nachtigalových

Kardinála Berana
Jižní Předměstí
C2–2929 Budova technických kanceláří Škodových závodů C2–2929

Budova technických kanceláří Škodových závodů

Tylova
Jižní Předměstí
C2–330 Městské divadelní skladiště C2–330

Městské divadelní skladiště

Kovářská
Jižní Předměstí
C2–333 Nájemní domy Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C2–333

Nájemní domy Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

Kollárova
Jižní Předměstí
C2–455 Byt Josefa a Štěpánky Voglových C2–455

Byt Josefa a Štěpánky Voglových

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C2–55 Budova Československého červeného kříže a požární policie města Plzně C2–55

Budova Československého červeného kříže a požární policie města Plzně

Pobřežní
Vnitřní Město
C2–654 Adaptace spolkového domu Humanitní lože Union B’nai B’rith C2–654

Adaptace spolkového domu Humanitní lože Union B’nai B’rith

Husova
Jižní Předměstí
C2–717 Živnodům C2–717

Živnodům

Husova
Jižní Předměstí
C2–741 Přestavba domu Hedviky Liebsteinové a Jana a Jany Brummelových C2–741

Přestavba domu Hedviky Liebsteinové a Jana a Jany Brummelových

Husova
Jižní Předměstí
C2–812 Byt Marthy a Wilhelma Hirschových a byt Richarda Hirsche C2–812

Byt Marthy a Wilhelma Hirschových a byt Richarda Hirsche

Plachého
Jižní Předměstí
C3–1128C Městská všeobecná veřejná nemocnice, Chirurgický pavilon (Pavilon č. 7) C3–1128C

Městská všeobecná veřejná nemocnice, Chirurgický pavilon (Pavilon č. 7)

Edvarda Beneše
Jižní Předměstí
C3–1128I Pavilon infekčních chorob (Pavilon č. 2) C3–1128I

Pavilon infekčních chorob (Pavilon č. 2)

Edvarda Beneše
Jižní Předměstí
C3–1128J Jídelna C3–1128J

Jídelna

Edvarda Beneše
Jižní Předměstí
C3–1128N Pavilon nukleární medicíny (Pavilon č. 11) C3–1128N

Pavilon nukleární medicíny (Pavilon č. 11)

Edvarda Beneše
Jižní Předměstí
C3–1128Š Šiklův ústav (Pavilon č. 9) C3–1128Š

Šiklův ústav (Pavilon č. 9)

Edvarda Beneše
Jižní Předměstí
C3–1521 Přečerpávací stanice pro Říšské Předměstí C3–1521

Přečerpávací stanice pro Říšské Předměstí

Edvarda Beneše
Jižní Předměstí
C3–1596 Bytové domy Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva Zádruha a Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C3–1596

Bytové domy Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva Zádruha a Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

Vrchlického
Jižní Předměstí
C3–1667 Nájemní domy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí C3–1667

Nájemní domy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C3–1671 Bytové domy Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva Zádruha C3–1671

Bytové domy Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva Zádruha

Vrchlického
Jižní Předměstí
C3–1722 Českobratrský kostel Mistra Jana Husi C3–1722

Českobratrský kostel Mistra Jana Husi

Němejcova
Jižní Předměstí
C3–1731 Soubor obytných domů pro policejní a poštovní zaměstnance v Plzni a pro vojenské gážisty C3–1731

Soubor obytných domů pro policejní a poštovní zaměstnance v Plzni a pro vojenské gážisty

Edvarda Beneše
Jižní Předměstí
C3–1736 Československé státní reálné gymnázium C3–1736

Československé státní reálné gymnázium

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C3–1750 Obecní činžovní domy C3–1750

Obecní činžovní domy

Čechova
Jižní Předměstí
C3–1774 Obchodní a nájemní dům Růženy Holcbechrové C3–1774

Obchodní a nájemní dům Růženy Holcbechrové

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C3–1787 Obecní činžovní domy C3–1787

Obecní činžovní domy

Čechova
Jižní Předměstí
C3–1814 Bytový dům Anny Königové C3–1814

Bytový dům Anny Königové

Dobrovského
Jižní Předměstí
C3–1831 Státní obytné domy C3–1831

Státní obytné domy

Stehlíkova
Jižní Předměstí
C3–1838 Činžovní dům Boženy Stanislavové-Táborské C3–1838

Činžovní dům Boženy Stanislavové-Táborské

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C3–1863 Obytné domy Fr. Jenče, Fr. Hladečka a Fr. Krofta C3–1863

Obytné domy Fr. Jenče, Fr. Hladečka a Fr. Krofta

Thámova
Jižní Předměstí
C3–1894 Nájemní dvojdům Josefa Špalka st. C3–1894

Nájemní dvojdům Josefa Špalka st.

Thámova
Jižní Předměstí
C3–1901 Činžovní dvojdům Fr. Jenče, Fr. Hladečka a Fr. Krofta C3–1901

Činžovní dvojdům Fr. Jenče, Fr. Hladečka a Fr. Krofta

Čechova
Jižní Předměstí
C3–1926 Ústav pro hluchoněmé děti (Purkyňův pavilon) C3–1926

Ústav pro hluchoněmé děti (Purkyňův pavilon)

17. listopadu
Jižní Předměstí
C3–1934 Obecní činžovní domy C3–1934

Obecní činžovní domy

Čechova
Jižní Předměstí
C3–1953 Řadové nájemní domy firmy Fr. Jenč, Fr. Hladeček a Fr. Kroft C3–1953

Řadové nájemní domy firmy Fr. Jenč, Fr. Hladeček a Fr. Kroft

Mánesova
Jižní Předměstí
C3–1963 Řadové nájemní domy Ferdinanda Kouta C3–1963

Řadové nájemní domy Ferdinanda Kouta

Bolzanova
Jižní Předměstí
C3–1976 Nájemní domy firmy Fr. Jenč, Fr. Hladeček a Fr. Kroft a Karla Votípky C3–1976

Nájemní domy firmy Fr. Jenč, Fr. Hladeček a Fr. Kroft a Karla Votípky

Čechova
Jižní Předměstí
C3–1999 Nájemní a kancelářský dům Josefa Špalka st. C3–1999

Nájemní a kancelářský dům Josefa Špalka st.

Mánesova
Jižní Předměstí
C3–2029 Obchodní a činžovní dům Jana a Anny Matouškových C3–2029

Obchodní a činžovní dům Jana a Anny Matouškových

Havířská
Jižní Předměstí
C3–2052 Nájemní dům Antonína Špalka C3–2052

Nájemní dům Antonína Špalka

Mánesova
Jižní Předměstí
C3–2064 Činžovní dům Otakara Prokopa C3–2064

Činžovní dům Otakara Prokopa

náměstí Českých bratří
Jižní Předměstí
C3–2073 Nájemní dům Josefa a Žofie Šplíchalových a Milana Wopršálka C3–2073

Nájemní dům Josefa a Žofie Šplíchalových a Milana Wopršálka

U Trati
Jižní Předměstí
C3–2074 Nájemní a obchodní dům Josefa Špalka st. C3–2074

Nájemní a obchodní dům Josefa Špalka st.

Na Belánce
Jižní Předměstí
C3–2079 Nájemní a obchodní dům Jana a Anny Matouškových C3–2079

Nájemní a obchodní dům Jana a Anny Matouškových

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C3–2081 Obchodní a činžovní dvojdům Jana a Anny Matouškových C3–2081

Obchodní a činžovní dvojdům Jana a Anny Matouškových

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C3–2082 Obchodní a činžovní dům Anny a Jaroslava Šípových C3–2082

Obchodní a činžovní dům Anny a Jaroslava Šípových

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C3–2085 Nájemní a obchodní dům Ferdinanda Kouta C3–2085

Nájemní a obchodní dům Ferdinanda Kouta

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C3–2095 Činžovní dům Martina a Růženy Mandausových C3–2095

Činžovní dům Martina a Růženy Mandausových

Borská
Jižní Předměstí
C3–2125 Činžovní dům Martina a Růženy Mandausových C3–2125

Činžovní dům Martina a Růženy Mandausových

Borská
Jižní Předměstí
C3–2151 Činžovní dvojdům Jana a Anny Matouškových C3–2151

Činžovní dvojdům Jana a Anny Matouškových

U Trati
Jižní Předměstí
C3–2172 Činžovní dům Stavebního podnikatelského družstva v Plzni C3–2172

Činžovní dům Stavebního podnikatelského družstva v Plzni

Na Belánce
Jižní Předměstí
C3–2185 Vlastní činžovní dům Lea Meisla C3–2185

Vlastní činžovní dům Lea Meisla

Na Belánce
Jižní Předměstí
C3–2201 Činžovní dům Rudolfa Pěchoučka C3–2201

Činžovní dům Rudolfa Pěchoučka

Na Belánce
Jižní Předměstí
C3–2217 Bytový dům na náměstí Míru C3–2217

Bytový dům na náměstí Míru

náměstí Míru
Jižní Předměstí
C3–2235 Nájemní domy Václava Jílka C3–2235

Nájemní domy Václava Jílka

Čechova
Jižní Předměstí
C3–2236 Činžovní dům Jana Matouška C3–2236

Činžovní dům Jana Matouška

Na Belánce
Jižní Předměstí
C3–2244 Nájemní dům plzeňského Stavopodniku C3–2244

Nájemní dům plzeňského Stavopodniku

Na Belánce
Jižní Předměstí
C3–2258 Činžovní dům Otakara Prokopa C3–2258

Činžovní dům Otakara Prokopa

Chelčického
Jižní Předměstí
C3–2286 Soubor činžovních domů Václava Hajšmana C3–2286

Soubor činžovních domů Václava Hajšmana

Klostermannova
Jižní Předměstí
C3–2289 Nájemní dům Jana a Terezie Korousových C3–2289

Nájemní dům Jana a Terezie Korousových

Edvarda Beneše
Jižní Předměstí
C3–2302 Obytný dům Karla Hájka C3–2302

Obytný dům Karla Hájka

Čechova
Jižní Předměstí
C3–2303 Obytný dům pro zaměstnance Československého rozhlasu C3–2303

Obytný dům pro zaměstnance Československého rozhlasu

Čechova
Jižní Předměstí
C3–2322 Bytové domy pro zaměstnance Škodových závodů C3–2322

Bytové domy pro zaměstnance Škodových závodů

Arbesova
Jižní Předměstí
C3–2329 Jesle pro Škodovy závody C3–2329

Jesle pro Škodovy závody

Schwarzova
Jižní Předměstí
C3–2337 Státní obytné domy C3–2337

Státní obytné domy

Thámova
Jižní Předměstí
C3–2363 Budova Československého rozhlasu C3–2363

Budova Československého rozhlasu

náměstí Míru
Jižní Předměstí
C3–346 Nájemní dům Jana a Anny Matouškových C3–346

Nájemní dům Jana a Anny Matouškových

Na Belánce
Jižní Předměstí
C3–45 Klášter redemptoristů C3–45

Klášter redemptoristů

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C3–690 Veřejné skladiště v Plzni C3–690

Veřejné skladiště v Plzni

Soukenická
Jižní Předměstí
C3–721 Zahradní činžovní dům Oskara a Jany Semlerových s vestavbou mezonetového bytu C3–721

Zahradní činžovní dům Oskara a Jany Semlerových s vestavbou mezonetového bytu

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C4–1602 Rodinný dům Ladislava Lábka C4–1602

Rodinný dům Ladislava Lábka

Mánesova
Jižní Předměstí
C4–1631 Rodinný dvojdům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí C4–1631

Rodinný dvojdům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí

Mánesova
Jižní Předměstí
C4–1633 Rodinný dvojdům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí C4–1633

Rodinný dvojdům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí

Mánesova
Jižní Předměstí
C4–1636 Rodinné dvojdomy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí C4–1636

Rodinné dvojdomy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí

Hruškova
Jižní Předměstí
C4–1638 Rodinný čtyřdům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí C4–1638

Rodinný čtyřdům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí

Hruškova
Jižní Předměstí
C4–1645 Rodinný dům Emanuela Lešetického C4–1645

Rodinný dům Emanuela Lešetického

Čermákova
Jižní Předměstí
C4–1655 Rodinné dvojdomy Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C4–1655

Rodinné dvojdomy Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

Družstevní
Jižní Předměstí
C4–1665 Rodinný dvojdům Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C4–1665

Rodinný dvojdům Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

U Svépomoci
Jižní Předměstí
C4–1700 Rodinný dům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí C4–1700

Rodinný dům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí

Mánesova
Jižní Předměstí
C4–1746 Rodinný dům Josefa a Jarmily Krauzových C4–1746

Rodinný dům Josefa a Jarmily Krauzových

Mánesova
Jižní Předměstí
C4–1763 Rodinný šestidům Tomáše Dobrého C4–1763

Rodinný šestidům Tomáše Dobrého

Žižkova
Jižní Předměstí
C4–1816 Rodinný dvojdům Josefa Špalka st. C4–1816

Rodinný dvojdům Josefa Špalka st.

Mánesova
Jižní Předměstí
C4–1821 Rodinný dům Karla Vaňka C4–1821

Rodinný dům Karla Vaňka

Schwarzova
Jižní Předměstí
C4–1832 Rodinný dům Otakara Prokopa C4–1832

Rodinný dům Otakara Prokopa

U Svépomoci
Jižní Předměstí
C4–1835 Vila Rudolfa a Olgy Penížkových C4–1835

Vila Rudolfa a Olgy Penížkových

Zikmunda Wintra
Jižní Předměstí
C4–1837 Rodinný dům Jaroslava Šafránka C4–1837

Rodinný dům Jaroslava Šafránka

Žižkova
Jižní Předměstí
C4–1846 Vily Richarda a Alice Krausových a Emila a Josefy Löbnerových C4–1846

Vily Richarda a Alice Krausových a Emila a Josefy Löbnerových

Schwarzova
Jižní Předměstí
C4–1851 Rodinná vila Antonína Kurela C4–1851

Rodinná vila Antonína Kurela

Družstevní
Jižní Předměstí
C4–1857 Rodinný trojdům Tomáše a Anny Dobrých C4–1857

Rodinný trojdům Tomáše a Anny Dobrých

Čermákova
Jižní Předměstí
C4–1879 Rodinný dům Františka Kvasničky C4–1879

Rodinný dům Františka Kvasničky

Žižkova
Jižní Předměstí
C4–1930 Rodinný dům Heřmana Konejla C4–1930

Rodinný dům Heřmana Konejla

Erbenova
Jižní Předměstí
C4–1966 Rodinný trojdům Josefa Špalka st. C4–1966

Rodinný trojdům Josefa Špalka st.

Schwarzova
Jižní Předměstí
C4–1979 Bytový dům pro zaměstnance Okresního úřadu v Plzni C4–1979

Bytový dům pro zaměstnance Okresního úřadu v Plzni

V Bezovce
Jižní Předměstí
C4–1987 Vila Jiřího Freunda C4–1987

Vila Jiřího Freunda

Žižkova
Jižní Předměstí
C4–1996 Rodinný dům Edmunda a Pauly Rögglových C4–1996

Rodinný dům Edmunda a Pauly Rögglových

Na Hvězdě
Jižní Předměstí
C4–2014 Vila Augustina Čipery C4–2014

Vila Augustina Čipery

Čermákova
Jižní Předměstí
C4–2020 Vila Anny a Otta Guthových C4–2020

Vila Anny a Otta Guthových

U Svépomoci
Jižní Předměstí
C4–2021 Rodinný dům Ladislava a Marie Fialových C4–2021

Rodinný dům Ladislava a Marie Fialových

Čermákova
Jižní Předměstí
C4–2022 Vila Emila a Heleny Wollnerových C4–2022

Vila Emila a Heleny Wollnerových

Schwarzova
Jižní Předměstí
C4–2041 Zahradní řadový trojdům Josefa Lifky, Tomáše Rody a Jana Peška C4–2041

Zahradní řadový trojdům Josefa Lifky, Tomáše Rody a Jana Peška

Žižkova
Jižní Předměstí
C4–2054 Vila Vladislava a Lindy Šimáčkových C4–2054

Vila Vladislava a Lindy Šimáčkových

Mírová
Jižní Předměstí
C4–2077 Bytový dům Karla a Boženy Ulčových C4–2077

Bytový dům Karla a Boženy Ulčových

Erbenova
Jižní Předměstí
C4–2080 Bytový dům Anny a Anny Techlových C4–2080

Bytový dům Anny a Anny Techlových

Žižkova
Jižní Předměstí
C4–2150 Obytný dům Anny Kodymové C4–2150

Obytný dům Anny Kodymové

Mánesova
Jižní Předměstí
C4–2225 Bytový dům Karla a Boženy Ulčových C4–2225

Bytový dům Karla a Boženy Ulčových

Žižkova
Jižní Předměstí
C4–2237 Vila v ulici Na Hvězdě C4–2237

Vila v ulici Na Hvězdě

Na Hvězdě
Jižní Předměstí
C4–2249 Zahradní činžovní dům Jana Drbala C4–2249

Zahradní činžovní dům Jana Drbala

Mírová
Jižní Předměstí
C4–2300 Bytový dům Stavebního družstva pro Plzeňsko a Stříbrsko v Plzni C4–2300

Bytový dům Stavebního družstva pro Plzeňsko a Stříbrsko v Plzni

Žižkova
Jižní Předměstí
C5–1455 Tiskárna Českého deníku C5–1455

Tiskárna Českého deníku

Hankova
Jižní Předměstí
C5–1504 Přístavba skladiště Obchodního družstva pro obvod obchodní a živnostenské komory v Plzni C5–1504

Přístavba skladiště Obchodního družstva pro obvod obchodní a živnostenské komory v Plzni

Přeštická
Jižní Předměstí
C5–1692 Benešova škola C5–1692

Benešova škola

Doudlevecká
Jižní Předměstí
C5–1705 Nájemní dům Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C5–1705

Nájemní dům Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

Doudlevecká
Jižní Předměstí
C5–1721 Nájemní domy města Plzně a Dělnického stavebního a podnikatelského družstva C5–1721

Nájemní domy města Plzně a Dělnického stavebního a podnikatelského družstva

Plovární
Jižní Předměstí
C5–1761 Železniční stanice Plzeň-nemocnice C5–1761

Železniční stanice Plzeň-nemocnice

Přeštická
Jižní Předměstí
C5–2025 Nájemní dům Emílie Kuszbachové, Hugo Popela a Rudolfa Poppa C5–2025

Nájemní dům Emílie Kuszbachové, Hugo Popela a Rudolfa Poppa

Přeštická
Jižní Předměstí
C5–2099 Činžovní dům Bohumily Měšťánkové C5–2099

Činžovní dům Bohumily Měšťánkové

Radobyčická
Jižní Předměstí
C5–219 Nájemní dům Dělnického stavebního a podnikatelského družstva C5–219

Nájemní dům Dělnického stavebního a podnikatelského družstva

Doudlevecká
Jižní Předměstí
C5–2232 Nájemní dům Rudolfa Pěchoučka C5–2232

Nájemní dům Rudolfa Pěchoučka

Čelakovského
Jižní Předměstí
C5–2284 Dům Václava a Elišky Krškových C5–2284

Dům Václava a Elišky Krškových

Lukavická
Jižní Předměstí
C5–374 V. Honomichl, autozávody C5–374

V. Honomichl, autozávody

Doudlevecká
Jižní Předměstí
C5–395 Vozovna, stání a dílny Elektrických podniků města Plzně C5–395

Vozovna, stání a dílny Elektrických podniků města Plzně

Presslova
Jižní Předměstí
C5–417 Obchodní a činžovní dům Antonína Vasky C5–417

Obchodní a činžovní dům Antonína Vasky

Doudlevecká
Jižní Předměstí
C6–1204 Přístavba sálu, hostinských a obytných místností při restauraci Tivoli C6–1204

Přístavba sálu, hostinských a obytných místností při restauraci Tivoli

Dvořákova
Jižní Předměstí
C6–1207P Přístavba sanatoria Dr. Mulače C6–1207P

Přístavba sanatoria Dr. Mulače

Dvořákova
Jižní Předměstí
C6–1207V Vila profesora Hynka Pášmy a její adaptace na sanatorium Jana Mulače C6–1207V

Vila profesora Hynka Pášmy a její adaptace na sanatorium Jana Mulače

Dvořákova
Jižní Předměstí
C6–1213 Domov mladých v Plzni C6–1213

Domov mladých v Plzni

U Borského parku
Jižní Předměstí
C6–1291 Svobodárny (koleje) Lékařské fakulty UK v Plzni C6–1291

Svobodárny (koleje) Lékařské fakulty UK v Plzni

Máchova
Jižní Předměstí
C6–1561 Činžovní dům Karla Wanky C6–1561

Činžovní dům Karla Wanky

Majerova
Jižní Předměstí
C6–1609 Soubor obytných domů pro zaměstnance Pensijního fondu dělníků Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni C6–1609

Soubor obytných domů pro zaměstnance Pensijního fondu dělníků Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni

nám. Míru
Jižní Předměstí
C6–1615 Budova německých průmyslových škol a přístavba Průmyslové školy strojnické v Plzni C6–1615

Budova německých průmyslových škol a přístavba Průmyslové školy strojnické v Plzni

Majerova
Jižní Předměstí
C6–1621 Soubor obytných domů pro zaměstnance Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni C6–1621

Soubor obytných domů pro zaměstnance Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C6–1742 Strojnické dílny české státní průmyslové školy v Plzni C6–1742

Strojnické dílny české státní průmyslové školy v Plzni

Majerova
Jižní Předměstí
C6–1784 Obytný dům firmy Jiřího Chodounského a Jaroslava Otty s nádvorní provozovnou C6–1784

Obytný dům firmy Jiřího Chodounského a Jaroslava Otty s nádvorní provozovnou

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C6–1789 Soubor rodinných domů Jaroslava a Vilmy Mandausových, Jakuba Brychty, Pavla Našince a Jiřího Herzera C6–1789

Soubor rodinných domů Jaroslava a Vilmy Mandausových, Jakuba Brychty, Pavla Našince a Jiřího Herzera

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C6–1807 Rodinný dvojdům Boženy Rádlové a Josefa a Lenky Petříkových C6–1807

Rodinný dvojdům Boženy Rádlové a Josefa a Lenky Petříkových

Politických vězňů
Jižní Předměstí
C6–1829 Soubor rodinných domů Josefa a Marie Pechmanových, Františka a Boženy Doubkových, Martina a Růženy Mandausových a Václava a Milady Švajcrových C6–1829

Soubor rodinných domů Josefa a Marie Pechmanových, Františka a Boženy Doubkových, Martina a Růženy Mandausových a Václava a Milady Švajcrových

Kaplířova
Jižní Předměstí
C6–1892 Masarykův léčebný a výchovný ústav pro zmrzačené děti v Plzni C6–1892

Masarykův léčebný a výchovný ústav pro zmrzačené děti v Plzni

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C6–1899 Rodinné domy Bohumila Chvojky, Středostavovského stavebního a bytového družstva a Jaroslava Kostky a Karla Mastného C6–1899

Rodinné domy Bohumila Chvojky, Středostavovského stavebního a bytového družstva a Jaroslava Kostky a Karla Mastného

Majerova
Jižní Předměstí
C6–1904 Nájemní dům Marie Váchové C6–1904

Nájemní dům Marie Váchové

Majerova
Jižní Předměstí
C6–1946 Činžovní dům Františka Arazima C6–1946

Činžovní dům Františka Arazima

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C6–1962 Nájemní dům Marie Váchové C6–1962

Nájemní dům Marie Váchové

Majerova
Jižní Předměstí
C6–1973 Činžovní dům Václava a Marie Štruncových C6–1973

Činžovní dům Václava a Marie Štruncových

Majerova
Jižní Předměstí
C6–1986 Činžovní dvojdům Antonína Kurela C6–1986

Činžovní dvojdům Antonína Kurela

Politických vězňů
Jižní Předměstí
C6–2003 Mlékárna rolnického mlékařského družstva C6–2003

Mlékárna rolnického mlékařského družstva

Politických vězňů
Jižní Předměstí
C6–2044 Obytný dům Josefa a Jiřiny Skupových C6–2044

Obytný dům Josefa a Jiřiny Skupových

Politických vězňů
Jižní Předměstí
C6–2117 Obytný dvojdům Karla a Marty Mastných a Jaroslava a Anny Kostkových C6–2117

Obytný dvojdům Karla a Marty Mastných a Jaroslava a Anny Kostkových

Máchova
Jižní Předměstí
C6–2147 Činžovní trojdům Františka Doubka C6–2147

Činžovní trojdům Františka Doubka

Politických vězňů
Jižní Předměstí
C6–2158 Rodinný dům Josefa a Boženy Karmazínových C6–2158

Rodinný dům Josefa a Boženy Karmazínových

Raisova
Jižní Předměstí
C6–2192 Soubor činžovních domů Františka a Elišky Křížových, Stavebního podnikatelského družstva v Plzni a Marie Hellerové, Gustava Průchy a Františka Hauera C6–2192

Soubor činžovních domů Františka a Elišky Křížových, Stavebního podnikatelského družstva v Plzni a Marie Hellerové, Gustava Průchy a Františka Hauera

Dvořákova
Jižní Předměstí
C6–2193 Činžovní dům Jaroslava Kostky a Karla Mastného C6–2193

Činžovní dům Jaroslava Kostky a Karla Mastného

Politických vězňů
Jižní Předměstí
C6–2205 Činžovní dům Anny a Karla Peprných C6–2205

Činžovní dům Anny a Karla Peprných

Dvořákova
Jižní Předměstí
C6–2211 Nájemní dům Františka a Marie Zikanových C6–2211

Nájemní dům Františka a Marie Zikanových

Dvořákova
Jižní Předměstí
C6–2213 Činžovní domy Josefa Beneše a Bohumila Kozla C6–2213

Činžovní domy Josefa Beneše a Bohumila Kozla

Dvořákova
Jižní Předměstí
C6–2239 Činžovní dům Magdaleny Berouškové C6–2239

Činžovní dům Magdaleny Berouškové

Dvořákova
Jižní Předměstí
C6–2251 Činžovní dům ve Dvořákově ulici C6–2251

Činžovní dům ve Dvořákově ulici

Dvořákova
Jižní Předměstí
C6–2269 Nájemní dům Akciové společnosti, dříve Škodovy závody v Plzni C6–2269

Nájemní dům Akciové společnosti, dříve Škodovy závody v Plzni

náměstí Míru
Jižní Předměstí
C6–2272 Nájemní domy Pensijního ústavu pro úředníky Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni C6–2272

Nájemní domy Pensijního ústavu pro úředníky Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni

Politických vězňů
Jižní Předměstí
C6–2273 Soubor nájemních domů pro zaměstnance Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni C6–2273

Soubor nájemních domů pro zaměstnance Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni

Raisova
Jižní Předměstí
C6–2301 Bytové domy Stavopodniku – výrobního stavebního družstva v Plzni C6–2301

Bytové domy Stavopodniku – výrobního stavebního družstva v Plzni

Dvořákova
Jižní Předměstí
C6–2309 Soubor bytových domů pro zaměstnance Škodových závodů v Plzni C6–2309

Soubor bytových domů pro zaměstnance Škodových závodů v Plzni

Politických vězňů
Jižní Předměstí
C6–2315 Soubor bytových domů pro zaměstnance Škodových závodů C6–2315

Soubor bytových domů pro zaměstnance Škodových závodů

Raisova
Jižní Předměstí
C6–606 Činžovní dvojdům Karla Hájka C6–606

Činžovní dvojdům Karla Hájka

Politických vězňů
Jižní Předměstí
C6–671 Činžovní domy Dalemila Dvořáka, Karla Pexidra a Rudolfa Pěchoučka C6–671

Činžovní domy Dalemila Dvořáka, Karla Pexidra a Rudolfa Pěchoučka

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C6–85 Činžovní dvojdům Václava a Milady Švajcrových C6–85

Činžovní dvojdům Václava a Milady Švajcrových

Raisova
Jižní Předměstí
C7–143 Budova filtrů systému Puech-Chabal v areálu městské vodárny C7–143

Budova filtrů systému Puech-Chabal v areálu městské vodárny

Malostranská
Doudlevce
C7–15 Přístavby, nástavby a adaptace budov parní prádelny a žehlíren a novostavba rodinného domu Milana Zuvače C7–15

Přístavby, nástavby a adaptace budov parní prádelny a žehlíren a novostavba rodinného domu Milana Zuvače

Ostrovní
Doudlevce
C7–154 Rodinný dům Václava Havelky C7–154

Rodinný dům Václava Havelky

Zborovská
Doudlevce
C7–157 Budova Hasičské zbrojnice a střediska CPO C7–157

Budova Hasičské zbrojnice a střediska CPO

Mostní
Doudlevce
C7–230 Rodinný dům Martina, Rudolfa a Josefa Krásných C7–230

Rodinný dům Martina, Rudolfa a Josefa Krásných

České údolí
Doudlevce
C7–234 Dělnický dům Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni C7–234

Dělnický dům Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni

Průmyslová
Doudlevce
C7–240 Rodinný dům Aloise a Anny Frankových C7–240

Rodinný dům Aloise a Anny Frankových

Zborovská
Doudlevce
C7–276 Rodinný dům Františka Homolky C7–276

Rodinný dům Františka Homolky

Zborovská
Doudlevce
C7–335 Rodinný dům Františka a Anny Hrbkových C7–335

Rodinný dům Františka a Anny Hrbkových

Zborovská
Doudlevce
C7–363 Činžovní dům Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C7–363

Činžovní dům Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

Májová
Doudlevce
C7–365 Rodinný dům Gustava a Růženy Haškových C7–365

Rodinný dům Gustava a Růženy Haškových

Zborovská
Doudlevce
C7–379 Rodinný dům Jiřího Dolejše s restaurací a výčepem C7–379

Rodinný dům Jiřího Dolejše s restaurací a výčepem

Hroznová
Doudlevce
C7–54 Elektrotechnická továrna Spojených strojíren C7–54

Elektrotechnická továrna Spojených strojíren

Zborovská
Doudlevce
C7–571L Lisovna plechů Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni C7–571L

Lisovna plechů Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni

Zborovská
Doudlevce
C7–571M Mostárna a kotlárna Spojených strojíren C7–571M

Mostárna a kotlárna Spojených strojíren

Zborovská
Doudlevce
C7–571S Strojírna a plechárna Spojených strojíren C7–571S

Strojírna a plechárna Spojených strojíren

Zborovská
Doudlevce
C7–592 Administrativní budova Škodových závodů C7–592

Administrativní budova Škodových závodů

Zborovská
Doudlevce
C7–593 Kantýna Škodových závodů C7–593

Kantýna Škodových závodů

Zborovská
Doudlevce
C7–90 Adaptace a nástavba domu Františka Rajnocha a přístavba továrních budov společnosti F. Dezort, továrna na karoserie a armatury C7–90

Adaptace a nástavba domu Františka Rajnocha a přístavba továrních budov společnosti F. Dezort, továrna na karoserie a armatury

Zborovská
Doudlevce
C7–P250 Montážní hala elektrických lokomotiv Škodových závodů C7–P250

Montážní hala elektrických lokomotiv Škodových závodů

Edvarda Beneše
Doudlevce
C7–P252 Dílna velkých strojů Škodových závodů C7–P252

Dílna velkých strojů Škodových závodů

Edvarda Beneše
Doudlevce
C7–P259 Budova přístrojů Škodových závodů C7–P259

Budova přístrojů Škodových závodů

Průmyslová
Doudlevce
C7–P263 Ústřední sklad materiálu Škodových závodů C7–P263

Ústřední sklad materiálu Škodových závodů

Zborovská
Doudlevce
C7–TM Tyršův most C7–TM

Tyršův most

Edvarda Beneše
Doudlevce
C8–116 Vila Františka Metelky C8–116

Vila Františka Metelky

Boženy Němcové
Severní Předměstí
C8–1217 Obytný dům firmy Josefa Hanaka C8–1217

Obytný dům firmy Josefa Hanaka

Lochotínská
Severní Předměstí
C8–374 Sokolovna TJ Sokol Plzeň IV C8–374

Sokolovna TJ Sokol Plzeň IV

Na Roudné
Severní Předměstí
C8–42 Činžovní dvojdům Hanuše Zápala C8–42

Činžovní dvojdům Hanuše Zápala

Křížkova
Severní Předměstí
C8–493 Vila Václava a Anny Frišových C8–493

Vila Václava a Anny Frišových

Boženy Němcové
Severní Předměstí
C8–494 Rodinný dům Johanny Petrovické C8–494

Rodinný dům Johanny Petrovické

Karoliny Světlé
Severní Předměstí
C8–497 Soubor nájemních domů Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C8–497

Soubor nájemních domů Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

Lipová
Severní Předměstí
C8–502 Rodinný dům Františka Beneše C8–502

Rodinný dům Františka Beneše

Vlastina
Severní Předměstí
C8–517 Budova Vyšší hospodářské školy C8–517

Budova Vyšší hospodářské školy

Karlovarská
Severní Předměstí
C8–518 Činžovní dům Marie Chvojkové C8–518

Činžovní dům Marie Chvojkové

Na Roudné
Severní Předměstí
C8–519 Nájemní dům Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C8–519

Nájemní dům Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

Malická
Severní Předměstí
C8–527 Rodinný dům Josefy Lederové C8–527

Rodinný dům Josefy Lederové

Žofie Podlipské
Severní Předměstí
C8–538 Rodinná vila Huga Weisla C8–538

Rodinná vila Huga Weisla

Lidická
Severní Předměstí
C8–544 Rodinný dům Františka a Věry Němcových C8–544

Rodinný dům Františka a Věry Němcových

Karoliny Světlé
Severní Předměstí
C8–548 Nájemní domy Stavebního družstva „Dělnický dům“ v Plzni C8–548

Nájemní domy Stavebního družstva „Dělnický dům“ v Plzni

Bolevecká
Severní Předměstí
C8–554 Rodinný dům Miloslavy Schwarzové C8–554

Rodinný dům Miloslavy Schwarzové

Lidická
Severní Předměstí
C8–558 Vila Jana Rohrera C8–558

Vila Jana Rohrera

Karoliny Světlé
Severní Předměstí
C8–563 Cizinecký dům Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni C8–563

Cizinecký dům Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni

Karlovarská
Severní Předměstí
C8–581 Rodinný dvojdům Tomáše a Anny Dobrých C8–581

Rodinný dvojdům Tomáše a Anny Dobrých

Pod Záhorskem
Severní Předměstí
C8–584 Rodinný dům Václava Ornsta C8–584

Rodinný dům Václava Ornsta

Růženy Svobodové
Severní Předměstí
C8–585 Budova Jubilejního okresního dětského domova C8–585

Budova Jubilejního okresního dětského domova

Karlovarská
Severní Předměstí
C8–587 Rodinný dům Ely Pospíšilové C8–587

Rodinný dům Ely Pospíšilové

Pramenní
Severní Předměstí
C8–602 Vila Karla a Boženy Svobodových C8–602

Vila Karla a Boženy Svobodových

Vlastina
Severní Předměstí
C8–607 Obytný dům Josefa a Marie Hnátových C8–607

Obytný dům Josefa a Marie Hnátových

Luční
Severní Předměstí
C8–609 Obchodní a činžovní dům Václava a Marie Boříkových C8–609

Obchodní a činžovní dům Václava a Marie Boříkových

Karlovarská
Severní Předměstí
C8–630 Činžovní dvojdům Otakara Prokopa C8–630

Činžovní dvojdům Otakara Prokopa

Křížkova
Severní Předměstí
C8–649 Domov důchodců v Plzni C8–649

Domov důchodců v Plzni

Kotíkovská
Severní Předměstí
C9–1817 Soubor obytných domů pro zaměstnance Plzeňských pivovarů C9–1817

Soubor obytných domů pro zaměstnance Plzeňských pivovarů

U Prazdroje
Východní Předměstí
C9–2496 Správní budova Měšťanského pivovaru v Plzni C9–2496

Správní budova Měšťanského pivovaru v Plzni

U Prazdroje
Východní Předměstí
C9–2497 Budova štoků a spilek Plzeňských pivovarů C9–2497

Budova štoků a spilek Plzeňských pivovarů

U Prazdroje
Východní Předměstí
C9–2501 Haly výstavu Měšťanského pivovaru v Plzni C9–2501

Haly výstavu Měšťanského pivovaru v Plzni

U Prazdroje
Východní Předměstí
C9–28 Varna Měšťanského pivovaru v Plzni C9–28

Varna Měšťanského pivovaru v Plzni

U Prazdroje
Východní Předměstí
C9–64 Vila vrchního ředitele a vrchního sládka Měšťanského pivovaru v Plzni C9–64

Vila vrchního ředitele a vrchního sládka Měšťanského pivovaru v Plzni

U Prazdroje
Východní Předměstí
C9–75 Soubor tzv. Kroftových domů Měšťanského pivovaru v Plzni C9–75

Soubor tzv. Kroftových domů Měšťanského pivovaru v Plzni

U Prazdroje
Východní Předměstí
P–AN Anglické nábřeží P–AN

Anglické nábřeží


Jižní Předměstí
P–CB náměstí Českých bratří P–CB

náměstí Českých bratří


Jižní Předměstí
P–CH Chodské náměstí P–CH

Chodské náměstí


Jižní Předměstí
P–ES náměstí Emila Škody P–ES

náměstí Emila Škody


Jižní Předměstí
P–HN Husovo náměstí P–HN

Husovo náměstí


Jižní Předměstí
P–MS Mlýnská strouha P–MS

Mlýnská strouha


Východní Předměstí
P–NB Fakultní nemocnice Plzeň – areál Bory P–NB

Fakultní nemocnice Plzeň – areál Bory


Jižní Předměstí
P–ND náměstíčko v Divadelní ulici P–ND

náměstíčko v Divadelní ulici


Jižní Předměstí
P–PU Pobřežní ulice P–PU

Pobřežní ulice


Jižní Předměstí
P–SP sady Pětatřicátníků P–SP

sady Pětatřicátníků


Jižní Předměstí
P–TG náměstí T. G. Masaryka P–TG

náměstí T. G. Masaryka


Jižní Předměstí
P–UP U Práce P–UP

U Práce


Jižní Předměstí
Fotografie objektů
Názvy objektů

Vyhledat:
C0C1C2C3C4C5C6C7C8C9