Plzeňský architektonický manuál (PAM) je odborně popularizační projekt, který mapuje architekturu města v období let 1914–1950. Předmětem zájmu autorů projektu jsou především stavby rané moderny včetně jejích historizujících, klasicizujících i kubizujících odstínů, objekty rozvíjející národní styl, dekorativismus, purismus i různé polohy funkcionalismu. Výjimku z vytyčeného období představují dvě interiérové realizace, jimiž v letech 1907–1910 do plzeňského prostoru vstoupil Adolf Loos, případně budovy, dokumentující postupnou proměnu architektury vyznávající tradiční tvarosloví v architekturu moderní a modernistickou. více

C0C1C2C3C4C5C6C7C8C9